بررسی عوامل منطقه ای واگرایی در روابط ایران و عربستان (1390-1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ایران و عربستان روابط پر فراز و نشیبی را در دوران پیش و پس از انقلاب پشت سر   گذاشته­اند. پیش از انقلاب، نقش آمریکا و پس از انقلاب در برخی برهه ها به واسطه نقش و سیاست های نخبگان حاکم، دو کشور به رغم عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی واگرایی، در جهت دوستی حرکت کردند. اما عوامل متعددی در سطوح مختلف موجب گردیده است تا پس از انقلاب، روابط دو کشور غیردوستانه شده، با تعارض و واگرایی همراه شود. هدف تحقیق این است که ضمن بررسی عوامل واگرایی در روابط دو کشور، عوامل منطقه ای واگرایی میان ایران و عربستان به ویژه دوره (2011-2005) را مطالعه کند و بر این اساس این فرض مطرح است که مسایل عراق، لبنان و به ویژه بحرین مهمترین عوامل منطقه ای واگرایی در روابط دو کشور و تلاش برای توسعه نفوذ در منطقه، مهمترین علت منطقه ای بی ثباتی در روابط ایران و عربستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE REGIONAL GROUNDS OF DISINTEGRATION BETWEEN IRAN AND SAUDI ARABIA (2005 - 2011)

نویسندگان [English]

  • Alireza Azghandi 1
  • Mahdi AghaAlikhani 2
1 Professor; Political Science, Faculty of Economic & Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Student; International Relations in the Faculty of Law and Political Sciences of Islamic Azad University, Tehan Science and Research Branch
چکیده [English]

There have been great ups and downs in relations between Iran and Saudi Arabia  before and after the Islamic Revolution of Iran. For the US role before the revolution along with the ruling elite's role afterwards, both countries stepped toward friendship. However, after the revolution, their relations have been deteriorated. The research aims at inspecting the general reasons of disintegration between these two, particularly the regional grounds since 2005 to 2011. The hypothesis suggests the developments in Iraq, Lebanon and especially Bahrain as the most important regional drives for this disintegration as well as the both sides' effort to expand their authority in the region as the main regional cause for instability in their relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran-Saudi Arabia Relations
  • disintegration
  • The Shiite
  • Bahrain Crisis
  • Lebanon's Hezbollah