جنبش مقاومت و تهاجم شوروی به افغانستان در سال های 89-1979

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

چکیده

روسها در اواخر دهه 1970 با حمایت مالی و نظامی نتوانستند دولت وابسته به خود را در افغانستان حفظ نمایند و برای حفظ نفوذ خود و تثبیت موقعیت آن، افغانستان را اشغال  نمودند. در این میان، نیروهای مقاومت افغان ضمن برخورداری از حمایت بینالمللی و جهان اسلام، برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورشان به مقابله با شوروی پرداختند. نتیجه یک دهه مقاومت، عقبنشینی ارتش شوروی از افغانستان بود. در مطالعات مربوط به این موضوع، بیشتر به نقش ایالات متحده و «عربهای افغان» پرداخته شده است ، اما این مقاله در نظر دارد ظرفیت مقاومت این نیروها را در دهه 89-1979 مورد بررسی قرار دهد. فرض مورد نظر مقاله این است که مقاومت نیروهای جهادی بومی افغان در برابر تهاجم شوروی بنیاد اصلی مقاومت در اخراج روسها بوده و پشتیبانی نظامی ایالات متحده و کشورهای جهان اسلام اگرچه مهم بوده، اما در سایه این مقاومت قابل بررسی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AFGHANISTAN’S RESISTANCE MOVEMENT AGAINST THE SOVIET INVASION, 1979-89

نویسنده [English]

  • Noorodin Nemati
Assistant Professor; Department Of History, University of Tehran
چکیده [English]

In the late 1970s, the Soviets could not save their Afghani dependents in power even by providing them huge military and financial aids. As a result, they decided to occupy Afghanistan. Having support from Islamic world and international society, Afghan resistance forces fought against the Soviets to defend their country’s independence and integrity. After a decade of struggle and jihad, they were successful to force the Soviet army leave Afghanistan. Previous research on this subject has emphasized the role of the United States and Afghan Arabs and undermined the role played by the Afghan resistance. This paper intends to study the political and military aspects of the movement. The paper concludes that the Afghan resistance has had a leading role in forcing the Soviets out of the country, and that other factors have had only subsidiary roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Jihadi forces
  • The Soviet Union
  • the United States
  • Afghan Arabs