رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر روش مذاکره و مفهوم نرمش قهرمانانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

چکیده

در این پژوهش، به مبانی و الزامات نرمش قهرمانانه می‌پردازیم که یکی از مهم‌ترین مفاهیم و سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بیان داشته‌اند. ابتدا، به مبانی فکری رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی، همچون راهبرد سه‌گانة عزت، حکمت، و مصلحت رهبری در سیاست خارجی، راهبرد نفی رابطة سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، اصل حفظ و حمایت از هویت نظام اسلامی و حفظ جهت‌گیری اسلامی انقلابی پرداخته شده است؛ سپس چارچوب ادراکی مقام معظم رهبری دربارة مذاکره و تبیین نرمش قهرمانانه، همچون نرمش قهرمانانه و مفهوم‌سازی حوزه‌ای جدید در نظام بین‌المللی، حوزة نرمش قهرمانانه روش است و نه راهبرد، نرمش قهرمانانه و حوزة توازن در آرمان و عمل، مذاکره و نرمش نه تسلیم و سازش، امید به نرمش قهرمانانه و چشم‌انداز روشن آینده، نرمش قهرمانانه و درک نظام بین‌المللی در شرایط گذار، نرمش قهرمانانه و توانمندی‌ها و مشکلات کشور بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUPREME LEADER OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN'S APPROACH TO FOREIGN POLICY WITH EMPHASIS: STRATEGY AND CONCEPT "HEROIC SOFTENED"

نویسندگان [English]

  • Hasan Shamsini Ghaisvand 1
  • Reza Nasiri 2
1 Assistant Professor, Political Science, Islamic Azad University, Takestan
2 Ph.D. Candidate, Political Science, Islamic Azad University, Takestan Branch, Iran
چکیده [English]

The study of the principles and requirements of the leader's “heroic Softened” is the
aim of this study which is one of the key concepts and policies expressed Leader in
last few years. Initially, the intellectual foundation of the Leader approach to foreign
policy is three strategies: leadership, wisdom and interest in foreign policy.
According to them, strategy negation relation domineering and submissiveness, the
preservation and protection of the identity of the Islamic Republic, maintain the
revolutionary Islamic orientation are discussed. Other studied contents are: the
conceptual framework as a heroic leader in the negotiation and clarification
exercises and the “heroic Softened” of a new field in the international system, field
tactics, not strategy “heroic Softened”, field exercises and balance of heroic ideals
and practice of negotiation and compromise and flexibility not give up, hoping to
stretch heroic vision of the future, heroic flexibility and understanding of the
international system in transition, heroic exercise and cognitive abilities and the
challenges the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • heroic Softened
  • international system
  • Supreme Leader
. قرآن کریم.
2. آنتونی، جانز، اچ ولاهود، نلی. 1389، اسلام و سیاست بین‌الملل، ترجمۀ رضا سیمبر. تهران؛ دانشگاه امام صادق(ع).
3. احمدی‌فر، سجاد،  13/5/1392. بررسی جایگاه رهبر معظم انقلاب در هندسۀ ‌نوین جهانی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.
4. بخشایشى، احمد، 1375. سیاست خارجى ج . ا. ا.، تهران؛ انتشارات آواى نور.
5. تاجیک، محمدرضا، 1383. سیاست خارجی عرصۀ فقدان تصمیم و تدبیر؟، تهران، گفتمان.
6. حاتمی راد، منصور، 1375. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آوای نور.
7. حاتمی راد، منصور، 1387. سیاست خارجی ایران از نگاه مقام معظم رهبری.
8. خمینی، سید روح‌ الله، 1378. صحیفۀ امام، ج ،22، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام.
9. سـجـادپـور، مـحـمـدکـاظـم، 1379. سـیـاست خارجى ج . ا. ا. ، تهران؛ دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللى.
10. مشیرزاده، حمیرا، 1375. گفتگوی تمدن ها از منظر سازه‌انگاری، تهران دانشگاه تهران.
11. مشیرزاده، حمیرا، شماره 63.  .1383. "گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه‌انگاری"، فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
12. منشور دولت اسلامی، 1384. بازخوانی مواضع و انتظارات مقام معظم رهبری از قوۀ مجریه، دفتر جریان‌شناسی تاریخ معاصر، قم: همای غدیر.
13. واعظی دهنوی، عباس. بهار 1391. مبانی سیاست خارجی در اندیشۀ رهبری، فصلنامۀ جستارهای سیاسی روز، شمارۀ 5،  
14. ونت، الکساندر، 1384. نظریۀ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 
سایت­ها و پایگاه­های خبری
15. سایت مقام معظم رهبری  www.leader.ir
16. سایت خامنه ای  khamenei.ir
17. سایت تسنیم tasnim. Ir
18. سایت خبرگزاری فارس farsnews. ir