خوانش سقراط از رهگذر تراژدی آیسخولوس (نگاهی دوباره به آپولوژی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی ارتباط سقراط با تراژدی کلاسیک و نسبت‌سنجی این دو، هدف این نوشتار است. اوج‌گیری شعر تراژدی در قالب نمایشنامه‌هایی از «آیسخولوس» هم‌زمان با دوران رشد و بالندگی‌هایی مواجه بوده است که آیسخولوس به اجرا درمی‌آورد و اوج زندگی شهر آتن محسوب می‌شد. وی با تأثیرپذیری از محتوای دینی تراژدی مبتنی بر سرنوشت، حق و عدالت و نیز عنصر درد و رنج در آن، که مایة ترحم و ترس می‌شود، و بسیاری الهامات دیگر از درون‌مایة تراژدی، واقعة محاکمة خود را تبدیل به نمایشی تراژیک کرد. تفاوت آن با نمایشنامه‌های آیسخولوس در این بود که برخلاف حضور تخیل در اشعاری از این نوع، نمایشنامة سقراط و پایان اندوهناک آن، واقعیتی انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reading of Socrates works according to the tragedy of Aeschylus (review on Apology)

نویسندگان [English]

  • Samad Zahiri
  • Turaj Rahmani
Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

The current study aims to examine the relationship of Socrates with classic tragedy and assess these two cases. The rise of poetic tragedy in the form of dramas of “Aeschylus” was accompanied with periods of enhancement of Socrates. Socrates got familiar with the dramas of Aeschylus in his youth in Athen. Being inspired by the religious content of tragedy based on fate, justice and righteousness as well as the elements of sorrow and pain embedded in it which give rise to compassion and fear, Socrates changed his trial to drama; furthermore, his drama and its sorrowful end is an undeniable reality distinguishing it from other dramas which are characterized by presence of imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeschylus
  • Socrates
  • tragedy
الف- فارسی
1-      آیسخولوس، (1384)، اورستیا، ترجمه: عبدالله کوثری، اصفهان، نشر فردا.
2-      ارسطو، (1337)، هنر شاعری، ترجمه: فتح الله مجتبایی، نشر اندیشه.
3-      اروین، ترنس، (1380)، تفکر در عهد باستان، ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، نشر قصیده.
4-      استراترن، پل، (1379)، آشنایی با سقراط، ترجمه: علی جوادزاده، تهران، نشر مرکز.
5-      اشتاینر، جرج، (1380)، مرگ تراژدی، تجمه: بهزاد قادری، تهران، نشر نمایش.
6-      افلاطون، (1356)، مجموعه آثار افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران، نشر خوارزمی.
7-      برن، ژان، (1366)، سقراط، ترجمه: سید ابوالقاسم پورحسین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
8-      توماسو، ژان ماری، (1386)، درام و تراژدی، ترجمه: نادعلی همدانی، تهران.
9-      پاتوچکا، یان، (1378)، سقراط: آگاهی از جهل، ترجمه: محمود عبادیان، تهران، انتشارات هرمس.
10-  قادری، حاتم، (1388)، سقراط در آیینه آپولوژی، تهران، انتشارات نگاه معاصر.
11-  کمپرتس، تئودور، (1375)، متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی، جلد 1 و 2، تهران، انتشارات خوارزمی.
12-  گاتری، کی.سی، (1377)، تاریخ فلسفه یونان، ترجمه: حسن فتحی، جلد 13، تهران، انتشارات فکر روز.
13-  جمعی از نویسندگان، (1385)، تراژدی، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات سروش.
14-  گواردینی، رومانو، (1382)، مرگ سقراط، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو.
15-  مک لیش، کنت، (1386)، ارسطو و فن شعر، ترجمه: اکبر معصوم بیگی، تهران، انتشارات آگاه.
16-  یاسپرس، کارل، (1385)، سقراط، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
17-  یگر، ورنر، (1376)، پایدیا، ترجمه محمد حسن لطفی، جلد 1 و 2، تهران، انتشارات خوارزمی.
                       
ب- انگلیسی
1-      Critical assessment, Socrates.
2-      J. w, Robert, city of Socrates, second edition, by Routledge, 1998.
3-      The oxford history of classical world, edited by john Boardman and … oxford university press, first published, New York. 1986.
4-      Nikipedia.org/Aeschylus, the free encyclopedia.
5-      Htt://classics.mit.edu//Aeschylus/eumenides,Persian,seven against thebes. Suppliant women, Agamemnon, libation bearers.