بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس‌ارشد گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ دانشگاه اصفهان

چکیده

پس از استقرار نظام دموکراتیک در عراق و دستیابی شیعیان به قدرت، دول عرب منطقه از افزایش قدرت و حوزۀ نفوذ ایران نگران شدند. با افزایش مطالبات مردمی و وقوع انقلاب در کشورهای عربی این نگرانی به‌ویژه در بحرین به‌دلیل دارا بودن اکثریت شیعه افزایش یافت. آنان با اعزام نیرو به بحرین واکنش نشان دادند و نیز با افزایش مطالبات و اعتراضات مردمی در سوریه به بهانۀ حمایت از انقلابیون و برای ضربه زدن به ایران وارد عمل شدند. دخالت‌ها و حمایت کشوهای عربی به‌همراهی آمریکا و ترکیه و رژیم صهیونیستی به افزایش قدرت مبارزان مسلح و شکل‌گیری داعش منجر شد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی درصدد بررسی علت شکل‌گیری داعش با این فرض است که علت اصلی شکل‌گیری داعش برهم خوردن توازن منطقۀ خاورمیانه پس از فروپاشی رژیم عراق و تلاش دول منطقه‌ای و فرامنطقه برای شکل دادن موازنۀ جدید در برابر ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON THE CAUSES OF THE FORMATION OF THE ISIS

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Basiri 1
 • Elahe Saldorgar 2
1 Assistant Professor; Faculty of Administrative Science And Economics, Department of Political Science, University of Isfahan
2 Senior Expert; Faculty of Administrative Science And Economics, Department of Political Science, University of Isfahan
چکیده [English]

After the establishment of democracy in Iraq and the arrival of the Shi'ite to power, the regional Arab States were concerned for Iran’s power and spheres of its influence. With the increasing demands of the people and the revolution in Arabic countries, their concerns escalated, particularly in Bahrain, a country with the Shi’ite majority. They send troops to Bahrain to react.  After growing demands and protests in Syria, they were supporting the rebels and were to strike Iran. Involvement and support of the Arabic countries, along with the backing of Turkey and the Zionist regime led to America’s increase of the power of armed combatants and the formation of the Islamic State. This article with Descriptive – analytical method aims to study and investigate the cause of the formation of ISIS with the hypothesis that the main reason for the formation of the ISIS is the unbalanced region of the Middle East after the collapse of the Iraqi regime and regional and extra-regional powers attempt to shape a new balance against Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shi’ite Crescent
 • Islamic state Iraq and Sham
 • Middle East
 • Sectarian- Religious War
 • The Balance of Power
 1. الف) فارسی

  1. آدمی، علی (1391)، «بحران بحرین و امنیت منطقۀ‌ جمهوری اسلامی ایران»،فصلنامۀ راهبرد، سال بیست‌ویکم، ش 62.
  2. احمدیان، حسن (1388)، «الگوهای امنیتی خلیج‌فارس با امکان تحول و چشم‌انداز امنیت پایدار»، خاورمیانه، سال شانزدهم، ش 58 و 59.
  3. برنابلداجی، سیروس (1385)، «هلال شیعی و ژئوپلیتیک خاورمیانه»، پگاه حوزه، ش 192، پاییز، برگرفته از سایت حوزه،. http://www.hawzah.net
  4. پوراحمدی، حسین؛ جمالی، جمال (1388)، «طرح هلال شیعی، اهداف، موانع و پیامدها»، شیعه‌شناسی، سال هفتم، ش26، تابستان.
  5. جاودانی مقدم، مهدی (1387)، «هلال شیعی، بازیابی هویت یا توهم توطئه»، خط اول، سال دوم، ش 4، بهار.
  6. جمالی، جمال (1386)، «هلال شیعی و هژمونی آمریکا»، شیعه‌شناسی، سال پنجم، ش 20، زمستان.
  7. جوکار، محمدصادق؛ طوسی، مهدی (1389)، «تحلیل تئوریک فرهنگ‌های حاکم بر روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس»، فصلنامۀ علمی – پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ش 5 - بهار.
  8. خسروی، علی‌رضا (1387)، «افزایش حضور اسراییل در عراق، استراتژی گسترش و نفوذ»، راهبرد، سال شانزدهم، ش 48.
  9. دلاورپور، اقدم (1388)، شیعه‌هراسی و جایگاه آن در دیپلماسی امنیتی ایالات متحده، ش 261، تابستان برگرفته از سایت حوزه،. http://www.hawzah.net
  10. دوئرتی، جیمز؛ فالتز گراف، رابرت (1384)، نظریههای متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمۀ علی‌رضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس.
  11. سبحانی، محمد (1383)، «افشای توطئه‌ بزرگ علیه مکتب تشیع»، مبلغان، ش 54، بهار، برگرفته از سایت حوزه، www.hawzah.net //:http.
  12. سیف‌زاده، حسین (1376)، نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل مبانی و قالبهای فکری، تهران: سمت.
  13. علی‌بابایی، مجتبی (1370)، موازنۀ قوا در روابط بین‌الملل، تهران: نشر همراه.
  14. فراهانی، احمد (1383)، «اسراییل و محیط امنیتی جدید عراق، اهداف و رویکردها[Mj1] »، کتاب خاورمیانه 3 ویژه حضور اسراییل در مناطق همجوار ایران، تهران: ابرار معاصر تهران.
  15. قاسمی، علی‌پاشا (1387)، اسرائیل در کردستان عراق، مطالعات منطقهای جهان اسلام، سال نهم، ش 34 و 33.
  16. قهرمان‌پور، رحمن (1386)، رویکرد اسرائیل به منطقۀ حیات امپراطوری، ردپای غرب و مسیر مخاطرهآمیز آمریکا در خاورمیانه، ترجمۀ محمود مهدوی‌فر و مهدی علی‌آبادی، تهران: ابرار معاصر.
  17. لینک لینتر، اندرو (1385)،آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، ترجمۀ لی‌لا سازگار، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
  18. مجتهدزاده، پیروز (۱۳۹۰)، «ژئوپلیتیک شیعه و توهم هلال شیعی»، مجلۀ الکترونیکی ویستا، برگرفته از http://vista.ir.

  ب) لاتین

   

  1. Adams John, (July 1, 2014), “The Wider Geopolitical Significance of ISIS”, Chessboard Research, from: http://world Chessboard.worldpress.com.
  2. Ahmed Nafeez , (16 June 2014), “Iraq blowback: Isis rise manufactured by insatiable oil addiction West's co-optation of Gulf States' jihadists created the neuron's best friend: an Islamist Frankenstein”, from: the guardian, from: http://www.theguardian.com.
  3. Ahmad Nafeez.(‌22/5/ 2015), from INSURGE intelligence Pentagon report predicted,from: https://medium.com.
  4. Al-Zawahiri’s letter (2011), from‌: http://s3.documentcloud.org/documents/710588/translation-of-ayman-al-zawahiris-letter.pdf.
  5.  Barzegar, Kayhan, (2008),  “The Shea Factor in Iran's Foreign Policy”, from: Center For Strategic Research, http://www.csr.ir.
  6. Barzegar, Kayhan (2010), “Balance of power in the Persian Gulf an Iranian view”, from: Baler center for science and International Affair, John. F. Kennedy school of Government, Harvard University, from: http:// www.befecenter.ksg.harvard.edu.
  7. Bradley William, (06/12/2014), “SIS  Beats a Brutal Counterpoint to Hillary's Happy Book Launch”, from: Huffington post, http://www.huffingtonpost.com.
  8.  Boghardt Plotkin  Lori, (2014, May 2),”The Terrorist Funding Disconnect with Qatar and Kuwait, from: The Washington Institute for Near East Policy”, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis.
  9. Bose, Srinjoy(2007), “Shea And American Perception” ,P-P:1-11, Untied State Senate (20/6/2007)from: United State Senate,www.senate.gov.
  10. Buiweila Aya, (1 October 2014), “How to Lose a War: When Your Allies Aid Your Enemies”, from: www.rieas.gr.
  11. Chengu Garikal, (September 19-21, 2014), “How the US Helped Create Al Qaeda and ISIS”, counterpunch, from: http://www.counterpunch.org.
  12. Chivers , J.  C. ; Ericc Schmitt,(March 24, 2013) , “Arms Airlift to Syria Rebels Expands”, With Aid From C.I.A.from: http://www.nytimes.com.
  13. Cockburn, Patrick (9 /3/ 2012), “Iran, Syria and the Balance of Power in the Middle East The "Resistance Bloc" is Fighting for Its Life” ,from: http://nena-news.globalist.it.
  14. Cockburn Patrick an Interview with Senator Bob Graham, (September 19-21, 2014), Saudi Arabia, 9/11 and the Rise of ISIS, counterpunch, from: http://www.counterpunch.org.
  15. Cohen David(3/4/2014), “Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohen before the Center for a New American Security on "Confronting New Threats in Terrorist Financing”,from:https://www.treasury.gov.
  16. Congrats (27/9/2014),from:https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/3774.
  17. Dickinson Elizabeth (December 2013), “Playing with Fire :Why Private Gulf financing for Syria’s Extremist Rebels Risks Igniting Sectarian Conflict at Home”, An Analysis paper, The Saban Center for Middle East Policy at Brookings from: http://www.brookings.edu.
  18. Dickinson Elizabeth, “The Case against Qatar” Foreign Policy, (30 September 2014) from: foreignpolicy.com.
  19. Dreyfuss , Robert (20/5/2007), “The Shia fells, from: The American Prospect”, from: http://prospect.org.
  20. Ehteshami, Ahoushiravan (2003),”Iran- Iraq Relations afterSaddam”, the Washington Quarterly, 26:4.
  21. Ehteshami Anoushiravan (December2009), “the Middle East’s New power Dynamics”, Current history, from: http//carnegieendowment.org.
  22. Feldman, Noah (‌August 6, 2014), “Association of American Publishers: The Fall and Rise of the Islamic State”, from :http://press .princeton .edul.
  23. Fisk, Robert (12 June 2014), “Sunni caliphate has been bankrolled by Saudi Arabia”,from :http://www.independent.co.uk.
  24. Friedman, George (22/11/2011), “Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East”, from: Global Intelligence News & Analysis , www.stratfor.com.
  25. Giovanni di Janine  ; Leah McGrath Goodman ; Damien Sharkov, (2014, November 6), “How Does ISIS Fund Its Reign of Terror?”, From: Newsweek, from :http://www.newsweek.com/en.
  26. GMF the German Marshall Fund of the United States, (May 2010), “New Players in the Mediterranean Paper Series2010”, from: http:// www.gmfus.org.
  27. Gulf daily news, (June 26, 2014), “US planning to split Iraq”, from:  http://www.gulf-daily-news.com.
  28. Hasan Mehdi Interwee withMichael Flynn (‌13‌/6/‌2016), “Transcript: Michael Flynn on ISIL”,from:http://www.aljazeera.com.
  29. Hopkins, A. Rebecca (2‌/2/‌2012) “Lebanon and the Uprising in Syria”, from: CRS (Congressional Research Service) Report for Congress, www.crs.gov.
  30. Indyk, Martin S.; Kenneth G. Lieberthal ; Michael E. (2012), Barack Obama's Foreign Policy, O'Hanlon. Washington, DC, Brookings Institution Press.
  31. Kaye Dassa; Dalia, Ali Reza Nader; Parsa Roshan (2011), “Israel and Iran a Dangerous Rivalry”, from: Rand: National Defense Research institute ,from:http://www.Rand.org.
  32. Khalaf Roula ; Abigail Fielding Smith (‌16/5/2013), “Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms”, from:https://www.ft.com.
  33. Kuznetsov, Oleg (2012) “Political influence of Iran in the Middle East after 2003”, Supervisor: Marek Čejka, Bachelor’s thesis, Masaryk University, Brno.
  34. Laub, Zachary; Jonathan Masters (6/12/2014) “Islamic State in Iraq and Greater Syria, Council on Foreign Relations”, from: http:// www.cfr.org.
  35. Lister, Carls (May 2014), “Dynamic Stalemate Surveying Syria’s Military Lands cape” from: Brookings Doha Center Publications, http:// www.brookings.edu.
  36. Luom, Mari (2008), “Sectarian Identities or Geopolitics the Regional Shia-Sunni Dividend in the Middle East”, Working Paper, 56, from: The Finnish institute of International Affairs, http:// www.fiia.fi.
  37. Michael Kobi and Udi Dekel, (2014, June 24), “ISIS Success in Iraq and Syria: Strategic Ramifications”, INSS Insight No. 563.
  38. Mikaïl, Barah (2014/4/3) , “Avoiding Iraq’s Fragmentation- Analysis ,from: Eurasia Review”, http:// www. Eurasia Review.com.
  39. Maitra Ramtanu, (August 29, 2014),” ISIS: Saudi-Qatari-Funded Wahhabi Terrorists Worldwide” from: Error! Hyperlink reference not valid.
  40. Nasr, Vali (2004), Regional Implications of Shea Revival In Iraq, The Washington Quarterly, 27:3,Summer.
  41. Netanyahu (June 30, 2014),“ISIS is good for Israel”, Rehmat's World , from: http://rehmat1.com.
  42. Nimmo Kurt, (2009-24-6), “More Evidence 'al-Qaeda' is A CIA-ISI Contrivance”, from: http://www.rense.com.
  43. Oxford Conference (8/8/2012), “After Assad: Re- mounding the Middle East?”, An Oxford Analytica Open Conference Call, from: www.oxan.com.
  44. Press TV (Aug 28, 2014), “ISIL completely fabricated enemy” by US: Former CIA contractor, Press TV, from: http://www.presstv.com.
  45. Reuters (Mar 9, 2014), “Iraqi PM Maliki says Saudi, Qatar openly funding violence in Anbar”, from:http:// www.reuters.com.
  46. Salam Paul (2008), “The Middle East: Evolution of a Broken Regional order”, Carnegie paper, No.9. From: Carnegie Middle East Center, http: // Carnegie - mec. org.
  47. Secret US Embassy Cables, (28th November 2010, Updated 12th September 2011), from:http://www.cablegatesearch.net.
  48. Shackle Samira, (8 January 2015), “if terrorist groups are to be defeated, Saudi Arabia must stop funding those it favors”, from: http://www.middleeastmonitor.com.
  49. Snyder Michael, (January 20, 2015), “Is Barack Obama Actually Trying To Help ISIS Take Over Syria?”, From: http://endoftheamericandream.com.
  50. Steinberg, Guido (2014, April), “The New "Lions of Syria"Salafist and Jihadist Groups Dominate Insurgency”, SWP Comments 19, from: Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs , http:// www.swp-berlin.org.
  51. Stephens Michael, (2014, 1 September), “Islamic State: Where does jihadist group get its support?” From: BBC News, http://www.bbc.com/news.
  52. Tucker, Colin, (2014 /7/ 13), “The Islamic State Origins, Goals, and Future Implications”, from: The Eurasia Center, http:// www.e urasiacenter.org.
  53. Turbeville Brandon, (Aug 6, 2014) “Why Aren't ISIS and Al-Qaeda Attacking Israel?” From: http://www.activistpost.com.
  54. Valley Paul, (25 August 2014), “Isis: Having spent billions, the Wahhabists of Saudi Arabia and Qatar find they have created a monster”, from: http://homedelivery.belfasttelegraph.co.uk.
  55. Wehrey Frederic, Dalia Dassa Kaye, Jessica Watkins, Jeffrey Martin, Robert .A. Guffey (2010), “The Iraq Affect the Middle East after Iraq War, Rand Project Air force”, from: Rand: National Defense Research institute, www.Rand.org.
  56. Wehrey, Frederic (2014/2/18), “Ominous Divide: Shiite Iran v Sunni Gulf”, from: Carnegie Endowment for International Peace ,http://carnegieendowment.org.
  57. UMAA: The Universal Muslim Association of America, (2014 June), “The Crisis in Iraq An Analysis of the Islamic State of Iraq and Levant” (ISIL) with U.S. Policy Recommendations in Iraq, from: http://www.umaameric.net.