رادیکالیزم و تکنولوژی در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام‌نور استان مرکزی

چکیده

از نیمۀ قرن بیستم، نقش فناوری در تحولات سیاسی- اجتماعی، مضمون بحث‌های زیادی میان نظریه‌پردازان شده است. در واقع، این شیوه از زندگی (زندگی تکنولوژیک) به‌تدریج به پرسش گرفته شد. از مهم‌ترین پرسش‌های مرتبط با بحث مزبور، این پرسش بود که فناوری چه مسئله‌ای را برای زیست- سیاست ما ایجاد کرده است؟ به‌عبارتی، مسئلۀ حضور فناوری در زیست-سیاست کنونی چیست؟ در این نوشتار نگارنده بر مسئلۀ رادیکالیزم- عمل‌گرایی و بنیادگرایی متمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relegious radicalism in technological age in contemporary priode

نویسنده [English]

 • Parisa Amirifard
چکیده [English]

In contemporary age in scholars, phenomen of technology is one of the important phenomen in research program. In critical politics, we can consider politics of technology that create countening human in west.That is, this period lead to shape kind of Jewish fundementalism and American pragmatism. this letter have used phenomenological approch to project this problem. Our problem is the roots of radicalism in the west.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology
 • Jewish fundementalism
 • American pragmatism
 1. اسپیلبرگ، هربرت (1391). جنبش پدیدارشناسی؛ درآمدی تاریخی، ترجمۀ مسعود علیا، انتشارات مینوی خرد.
 2. پارسونز، واین (1392). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها. ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی، چ دوم، انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 3. حاجی یوسفی، امیرمحمد (1392). روش و نظریه در علوم سیاسی، چ هفتم، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 4. خالقی، احمد (1382). قدرت، زبان، زندگی روزمره، گام نو.
 5. دلوز، ژیل؛ و فلیکس گتاری (1391). فلسفه چیست؟، ترجمۀ پیمان غلامی و زهره اکسیری، رخداد نو.
 6. ژیژک، اسلاوی (1390). کژ نگریستن، ترجمۀ مازیار اسلامی- صالح نجفی، رخداد نو.
 7. عاملی، سعیدرضا (1390). مطالعات جهانی شدن دوفضایی شدن‌ها و دوجهانی شدن‌ها، تهران: سمت.           
 8. فریدمن، میلتون. سرمایه‌داری و آزادی، ترجمۀ محمد قراگزلو، تهران: نشر مرکز. 13
 9. کوهن، یوئل (1391). اخبار دین در اسرائیل: مجموعۀ دین و رسانه 3، ترجمۀ امیر احمدی آریان، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
 10. لاکو- لابارت،هایدگر (1390). سیاست و امر سیاسی، ترجمۀ مهدی نصر، رخداد نو.
 11. ‌هابرماس، یورگن (1392). کنش ارتباطی، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: نشر مرکز.
 12. هایدگر، مارتین (1377). فلسفۀ تکنولوژی آثاری از مارتین‌هایدگر و ...، ترجمۀ شاپور اعتماد، نشر مرکز.

 

 1. Abbinnett, Rose (2007). Technology, politics and social transformation, Palgrave Macmmilan:
 2.  Beck, Ulricht (1996).Ecological Politics in an Age of Risk, Cambridge, Polity Press.
 3. Katz, Adam (2000). Postmodernism and politics of culture, West view Press.