دین، قانون و توسعه: بررسی عملکرد چهل ساله نظام قانون‌گذاری ایران، 1399-1359

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22059/jpq.2024.362924.1008090

چکیده

یکی از شاخص‌های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال‌های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می‌شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می‌توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می‌شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته‌اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته‌های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده‌اند که در میان آنها به‌جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه‌ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی‌گمان شناخت و به‌کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین‌الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religion, Law and Development: Studying the Performance of Forty Years of Iran's Legislative System, 1980-2020

نویسندگان [English]

 • Farshad Momeni 1
 • Seyed Mohsen Alavimanesh 2
1 Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 A PhD Candidate in Economics, Department of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A country’s level of gross domestic product (GDP) per capita over time had frequently been used as an indicator of economic development. Iran’s per capita income in 1977 (shortly before the 1979 revolution) has been higher than its average income earned per person recorded for all the years of the post-revolutionary era thus far. Therefore, a question is raised whether the country’s lower level of economic development (as measured by its per capita income) has been a result of the religious nature of the key governing bodies of the Islamic Republic of Iran established on the basis of Article Four of the Constitution. It is crucial to investigate the accuracy of the assertion that these institutions might have indeed contributed to the vicious cycles of underdevelopment of the country in order to find alternative solutions to the slow-down in Iran’s economic development process.
The authors attempt to answer the following two research questions: 1. In accordance with Douglas North's chain of belief-institution-transformation, how has Iran’s level of national development been influenced by the religious nature of its key political institutions established after the revolution based on Article Four of the Constitution? 2. To what extent have the Guardian Council (Shorā-ye negahbān) and the Expediency Discernment Council (Majmaʿ tashkhis-e maṣleḥat-e nezām) influenced Iran’s economic development in the 1980-2020 period? A careful investigation of this issue is important in order to facilitate the policymakers’ better understanding of the underlying causes of the persistent vicious cycles of the country's underdevelopment in the hope of averting a worsening of the situation. Based on the theoretical framework of Douglas North's notion    of the  belief-institution-economic  performance,  the  authors  hypothesize that religious beliefs have had an impact on the enactment of laws and ultimately on economic development in Iran in the 40-year period from 1980 to 2020. Thematic analysis is used to collect and interpret qualitative data pattern on themes in the data set provided by the Guardian Council (GC) Research Institute related to the GC's decisions and opinions on the laws introduced and forwarded by the Islamic Consultative Assembly (Majles-e shorā-ye eslāmi or Iran’s parliament) since 1980 (i.e., the starting year of the GC’s function). The main focus of this paper is on the role of the Guardian Council which is an influential institution—because its members perform the task of screening each legislation concerning its constitutionality—and thus has veto power over legislations introduced by the unicameral parliament (Majles). The Expediency Discernment Council (EDC) also has a significant impact on the legislation process by settling disagreements between the Majlis and the GC over laws and deciding which of the two political institutions is right.
The findings revealed that a total of 3339 legislation were screened by the GC during the 40-year period, only 175 legislations (5.24 percent) were disapproved, 12 legislations (0.36 percent) remained ambiguous, and 3152 legislations (94.40%) were finally approved. 171 cases (14.73 percent) had also been referred to the EDC at the request of the Majlis. 175 legislations had been rejected by both the GC and the EDC because they were deemed as non-congruent with Islamic law as emphasized in Article four of the Constitution. Among all the rejected legislations, no important piece of legislation with economic implication was observed, with the exception of the case related to the Financial Action Task Group (FATF).  However, the impasse on the FATF legislation as well as the other undecided legislations—particularly on the most challenging foreign policy issues—can be seen as the weaknesses in the political institutions’ decision-making processes. Only the accrued cost of the month-long delays caused by the drawn-out process of screening the legislations might be considered a monetary factor with adverse impact on economic performance of the country, but there might be less evident factors which have indirect development implications. Considering the impact of these issues on the country’s national interest, it is the duty of the experts to further examine the economic and political implications of these delayed legislations and persuade the policymakers to work towards conflict resolution and reach a consensus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Expediency Council
 • Guardian Council
 • Iran
 • the Impact of Religious Beliefs on Economic Development
 • Law Making
 1. الف) فارسی

  1. امام‌جمعه‌زاده، سید جواد؛ سید قاسم منفرد. (1383) «ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران (تا قبل از انقلاب اسلامی) از منظر اندیشه‌گران لیبرال و اسلامی،» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 65: 58-35. در: https://jflps.ut.ac.ir/article_11240.html
  2. «بیانات رهبری در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی،» (1389، 10 آذر) دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
  3. پژوهشکده شورای نگهبان. (1402) «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان،» در: http://nazarat.shora-rc.ir
  4. پورتر، مایکل. (1399) فرهنگ و توسعه: درهم‌تنیدگی وجوه ذهنی و عینی حیات جمعی، ترجمه فرشاد مومنی و فریبا مومنی. تهران: نهادگرا.
  5. تبریزی، میرزا یوسف‌خان (مستشار الدوله). (1400) رساله موسوم به: یک کلمه. تهران: اندیشه آیدا.
  6. حلاق، وائل بن. (1386) تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی، ترجمه محمد راسخ. تهران: نی.
  7. شجاعی دیوکلائی، سید حسن. (1398) توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در ایران عهد قاجار و پهلوی اول. تهران: تیسا.
  8. طیبی‌ابوالحسنی، سیدامیرحسین. (1398، تابستان) «درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی،» فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری، 9، 2: 96-67. در: https://stpl.ristip.sharif.ir/article_21535.html
  9. عظیمی، حسین. (1374) مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. تهران: نی.
  10. فیرحی، داود. (1399) مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه). تهران: نی.
  11. قاسمی، یارمحمد؛ علی هاشمی. (1398، پاییز و زمستان) «انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای عملی و گام‌ به‌ گام برای یادگیری آموزش (مورد مطالعه: مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام)،» فصلنامه علمی فرهنگ ایلام، ۶۴ و ۶۵، 33-7. در: https://www.farhangeilam.ir/article_106790.html
  12. قوچانی، محمد. (1401) تراژدی پروتستانیسم اسلامی. تهران: سرایی.
  13. کاتوزیان، همایون. (1392) ایرانیان (دوران باستان تا دوره معاصر)، ترجمه حسین شهیدی. تهران: مرکز.
  14. کوران، تیمور. (1397) شکاف عمیق در خاورمیانه، ترجمه سیدمهدی میرحسینی. تهران: مهری.
  15. کوهستانی‌نژاد، مسعود. (1381) چالش مذهب و مدرنیسم (سیر اندیشه سیاسی مذهبی در ایران، نیمه قرن بیستم). تهران: نی.
  16. مومنی، فرشاد. (1374) علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
  17. مهدوی، اصغر آقا. (1389) مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره) (بررسی مقایسه‌ای). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  18. نائینی، میرزا محمدحسین. (1380). تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله (رساله‌ای در مردم‌سالاری دینی و استبداد دینی). تهران: امیرکبیر.
  19. نریمانی، میثم؛ و دیگران. (1391، زمستان) «استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک،» فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5، 2: 17-1. در: https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12868.html
  20. نورث، داگلاس. (۱۳۹۶) فهم فرایند تحول اقتصادی، ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده. تهران: نهادگرا.
  21. نورث، داگلاس. (۱۳۷۷) نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی. تهران: سازمان برنامه ‌و ‌بودجه.
  22. وبر، ماکس. (1396) اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه پریسا منوچهری و عبدالکریم رشیدیان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  23. هادی زنوز، بهروز. (1398) تحلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی (در دوره ۱۳9۷-۱۳5۷). تهران: اقتصاد فردا.

   ب) انگلیسی 

  1. Becker, Sascha O., et al. (2020) “Religion in Economic History: A Survey,” ESI Working Paper 20-22. Available at: https://digitalcommons.chapman.edu/ esi_working_papers/317 (Accessed 20 December 2023).
  2. Faundez, Julio. (2016, July) "Douglass North’s Theory of Institutions: Lessons for Law and Development," Hague Journal on the Rule of Law 8: 373-419, <DOI:1007/s40803-016-0028-8>.
  3. Gohardani, Farhad; and Zahra Tizro. (2019) The Political Economy of Iran: Development, Revolution and Political Violence. London, UK: Palgrave MacMillan.
  4. Knippenberg, Erwin, et al. (2023) Iran Poverty Diagnostic- Poverty and Shared Prosperity. New York: World Development Group. Available at: https://policycommons.net/artifacts/8189144/iran-poverty-diagnostic/9099561 (Accessed 24 June 2023).
  5. Payen, Marion; and Patrick Ronde. (2020, April 20) “Culture, Institution and Economic Growth,” Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (BETA), Université de Strasbourg, France. Available at: https://beta.u-strasbg.fr/WP/2020/2020-18.pdf (Accessed 17 November 2023).
  6. United Nations Development Program (UNDP). (2022) Human Development Report 2021/2022. New York: United Nations Development Program. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021 -22pdf_1.pdf (Accessed 24 June 2023).
  7. World Bank. (2023) World Bank Data. Available at: https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GNP.PCAP.KN?locations=IR&view=chart (Accessed 24 June 2023).
  8. World Bank. (2017) World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC: World Bank. Available at: https://www.worldbank.org/en/ publication/wdr2017 (Accessed 20 December 2023).
  9. Zouache, Abdallah. )2016, October 26( “Islam, Institutions, Development, and the Mistakes of Orientalist Economics,” Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris Research Paper, 61-68. Available at: https://economix.fr/ uploads/source/doc/seminaires/musulman/PapZouNanterre.pdf (Accessed 24 June 2023).