کلیدواژه‌ها = جامعه نهایی
تعداد مقالات: 1
1. فرجام دولت در اندیشه مارکس

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمد امامی؛ فردین مرادخانی