کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی مقبولیت، مشروعیت و ارتباط آنها با کارآمدی روحانیت در ایران و منزلت آنان نزد جوانان می پردازد. چارجوب نظری این مطالعه مبتنی بر نظریه نخبه گرایی است و فرضیه این تحقیق بیان می دارد که کارآمدی و ناکارآمدی حکومت بر مقبولیت و آنگاه بر مشروعیت حکومت در نزد جوانان تاثیر گذار بوده و این امر از طریق مقولاتی چون عمل گرایی، پیشرفت، موفقیت عملی، منطق گرایی ناشی از ساختار اجتماعی محقق می گردد. برداشتی منقح نشده از یگانگی دین و سیاست سبب تسری هرچه بیشتر دیدگاه اداری- دولتی پدرسالار می شود که طی آن دولت حتی علی رغم خواست خود، مسئول همه چیز می شود و این در حالی است که دولت قادر به پاسخ گویی به تمامی چالش های پیش رو نیست. این عدم توانایی که به صورت ناکارآمدی متجلی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CLERGY – LEGITIMACY AND YOUTH IN IRANIAN POLITICS

نویسنده [English]

  • Kioomars Ashtarian
چکیده [English]

This paper is aimed to review the concepts of legitimacy and its relation to effectiveness of clergy in Iran .
Combination of religion and politics could increase interventionism in public policy and increase expectations for welfare interventionism. This phenomena could link spiritual legitimacy of clergy to its effectiveness.
Somewhat vast interpretation of “ the Unity of religion and politics” (as the foundation of Iranian philosophy of politics) leads to a kind of responsible, interventionist and paternalistic government in public policy.
Somewhat vast interpretation of “ the Unity of religion and politics” (as the foundation of Iranian philosophy of politics) leads to a kind of responsible, interventionist and paternalistic government in public policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clergy
  • Effectiveness
  • interventionism
  • Iranian Politics
  • legitimacy
  • Public Policy
  • Religion
  • welfare
  • youth