جنگ سرد جدید از تئوری تا عمل

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

افزایش نفوذ و سیطره بر جمهوری های مستقل آسیای مرکزی و قفقاز به منظور بهره برداری از منابع سرشار طبیعی این منطقه در استرات‍‍‍‍‍‍‍ژی کلان امریکا جای دارد. از این رو، امریکا تلاش دارد از طریق گسترش ناتو به این منطقه، ضمن تحقق این هدف، نفوذ روسیه را در این جمهوری ها کاهش دهد و همچنین مانع اتحاد یا ائتلاف منطقه ای با محوریت روسیه شود. از طرف دیگر، این استراتژی امریکا منافع سیاسی و اقتصادی روسیه را در منطقه تهدید می کند و از اینرو روسیه تلاش دارد با ایجاد منطقه حائل، مانع گسترش ناتو به منطقه شود. در نتیجه منافع روسیه و امریکا با توجه به موارد مذکور در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از نوعی تضادا حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NEW COLD WAR FROM THEORY TO PRACTICE

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Emamjomehzadeh
  • Rauf Rahimi
چکیده [English]

Increase of influence and dominance over independent republics of Central Assia and Caucasus in order to utilize the natural overflowing sources of this region is in immense strategy of America in future. Therefore, by expanding NATO into this region America is trying to decrease the influence of Russia in these republics and in the meantime fulfilling the above purpose and also to prevent the Russian-led regional union or association. On the other hand, this strategy of America is threatening the political and economic interests of Russia in the region. Thus, the Russia is attempting to prevent the expansion of NATO into the region by creating Buffer Zone. Consequently, according to the reasons mentioned above the interests of America and Russia in Central Asia and Caucasus are against each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of deterrence
  • Crisis Management
  • international system
  • new cold war
  • Rivalry
  • Tension