رویکردهای متفاوت نسبت به جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

فضای اسطوره ای عام و ایدئولوژیک گفتمان ها بعد از پیروزی و تسلط به سمت رقابت و عینیت گرایش پیدا می‌کند. در خصوص گفتمان جمهوری اسلامی بروز خرده گفتمان های رقیب به دلیل شخصیت فرهمند امام خمینی(ره) و تحمیل جنگ هشت ساله با تأخیر روی داد. در سال های بعد خرده گفتمان هایی ظاهر شد که هر یک بر تعبیر و تفسیر خود از جمهوریت و اسلامیت تأکید دارند. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن بررسی خرده گفتمان های مورد نظر، به قابلیت و توان گفتمان جمهوری اسلامی در مفصل بندی و بازسازی تئوریک در برابر بی قراری های درون گفتمانی و تثبیت خود، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DIFFERENT APPROACHES ON REPUBLICANISM AND ISLAMISM IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

نویسنده [English]

  • Mohsen Palizban
چکیده [English]

After victory and dominance, the public legendary and ideological atmosphere of discussion, turns to competition and realism. On the discussion of Islamic Republic, the appearance of the competing sub discussion due to Imam Khomeini's charismatic character and the eight-year imposed war occurred with delay. In the later oncoming years, some sub discussions appeared each emphasizing of its own interpretation of republicanism and Islamism. This paper, besides evaluating the mentioned sub discussions, deals with the capability and potential of the Islamic republic discussion in its stabilization and theoretical recovery against the inter-discussion disruptions.
This paper, besides evaluating the mentioned sub discussions, deals with the capability and potential of the Islamic republic discussion in its stabilization and theoretical recovery against the inter-discussion disruptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discussion
  • Islamic republic
  • Islamic republicanism
  • legitimacy
  • Republic Islamism
  • Sub discussion