عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی اسرائیل: ارائه مدلی تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در این مقاله با بررسی تفصیلی نظریه‌های سیاست خارجی در باب عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی از یک سو و نظریه‌هایی که سعی در تبیین سیاست خارجی یک دولت خاص یعنی اسرائیل داشته‌اند از سوی دیگر، تلاش می شود مدلی برای تبیین سیاست خارجی دولت اسرائیل ارائه می شود. سوال اصلی مقاله این است که عوامل شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی اسرائیل از ابتدای تأسیس این دولت تاکنون چیست و کدام عامل را می‌توان مهم‌ترین عامل نامید؟ فرضیه اصلی مقاله این است که عوامل داخلی شامل خصوصیات جغرافیایی، گروه‌های داخلی، ویژگی‌های ملی و اجتماعی (فرهنگ) و افکار عمومی و عوامل خارجی شامل ساختار نظام بین‌الملل، ماهیت اقتصاد جهانی، اتحادهای منطقه‌ای، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل نقش عوامل فرعی را در سیاست خارجی اسرائیل ایفاء می کنند، اما ماهیت دولت اسرائیل عامل اصلی شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی این دولت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FACTORS SHAPING THE ISRAELI FOREIGN POLICY: AN ANALYTICAL MODEL

نویسندگان [English]

  • Amir M. Haji-Yousefi 1
  • Mohsen Eslami 2
چکیده [English]

In this article wee seek to suggest an analytical model for explaining the Israeli
foreign policy. To do this, we must, on the one hand, survey briefly the main theories of foreign polcy and, on the other, to review the literature about the Israeli foreign policy. The major question this paper would ask is: what are the main factors shaping the Israeli foreign policy and which one might be said to be the dominant one. We suggest that though internal and external factors such as geographical attributes, domestic groups, national and social characteristics, public opinion, the structure of international system, the nature of the global economy, regional alliances, international institutions and international law, have, to various degrees, influenced the Israeli foreign policy, but the nature of the Israeli state i.e., Zionist, functinalist and ethnicisit attributes, has been the main factor shaping the Israeli foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical mode
  • nature of the state
  • the Israeli foreign policy
  • theories of foreign policy
  • theoris of the Israeli foreign policy