منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عوامل و متغیرهای متعدد در سه سطح فردی، ملی و بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می گذارند. از اینرو، یکی از منابع تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ویژگی‌ ها و خصوصیات جامعه و کشور ایران می باشد، به گونه ای که درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم شناخت خصوصیات ملی و جامعه ایران است. منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تمام ویژگی ها و خصوصیات غیر حکومتی، جامعه، ملت و کشور ایران است که شامل متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی می شود. هدف این مقاله واکاوی چگونگی تأثیرگذاری عوامل و عناصر جامعه ای (Societal) ایران بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در واقع، هدف پاسخگویی به این پرسش اساسی است که خاصه های ملی و جامعه ای ایران چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONAL SOURCES OF IRANIAN FOREIGN POLICY

نویسنده [English]

  • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
چکیده [English]

This article strive to examine and explaine National sources of the Foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Cultural, historical, geographic, ideological, social, and economic variables, as societal sources, will lead to the continuation of some behaviours in Iran’s Foreign policy. The author argues that to better understand Iran’s Foreign policy, one must pay attention to the above variables. Then in order to acquire more profound understanding of Iran’s Foreign policy, it would not be wise to separate domestic and Foreign policy of the Islamic Republic of Iran because the Islamic identity and the values governing the Iranian society are the very significant factors determining the Iranian foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural factors
  • discourse
  • geopolitical variables
  • National Identity
  • Persian xenophobia
  • societal sources