بررسی ریشه های خشونت در الجزایر دهه 90

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تحولات سیاسی الجزایر در طول سال های بعد از جنگ دوم جهانی توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. کشوری که که مبارزات استقلال خواهانه و ضد استعماری در اواسط قرن گذشته الهام بخش بسیاری از جنبش های آزادیبخش جهان بود در سال های پایانی قرن در معرض یکی از هولناک ترین خشونت ها و جنگ های داخلی قرار گرفت. تعارضات آنتاگونیستی میان نیروهای متخالف بدان درجه از وخامت رسیده بود که برای هریک دیگری به مثابه تجسم تمام عیار شر جلوه می کرد. تحقیق حاضر بر آن است تا با نقب به تاریخ الجزایر پرتوی بر ریشه های این خشونت ها بیفکند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROOTS OF VIOLENCE IN ALGERIA THROUGHOUT 1990S

نویسندگان [English]

  • S. A Doust Mohammadi
  • Hossein Zahmatkesh
چکیده [English]

Political developments in Algeria throughout the years after the Second World War have attracted the attention of many analysts. A country that, due to its fights for independence as well as against colonialism, was a source of inspiration for many freedom fighter movements of the world, during the ending years of the last century, exposed to one of the most terrible violence and civil war. So that antagonistic conflicts among opposing forces mounted to the point that each of them seemed as an absolute evil to the other.
In this paper, we, with a brief reference to the history of Algeria, intend to shed a light on the roots of this violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Algeria
  • Colonialism and Terrorism
  • Islamism
  • symbol