محرومیت نسبی و چرخش رای در انتخابات دوم خرداد1376

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

در کنار عوامل تاثیر گذار مهم سیاسی، فرهنگی و مذهبی، در این مقاله از فرضیات روانشناسی اجتماعی تدگر Ted Gurr) ( برای تفسیر تاثیر سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی بخش اعظمی از جامعه ایران بر تغییر رای دهی آنان در دوم خرداد 1376 استفاده می شود. در این خصوص، مدعای این مقاله به شرح زیر است. نارضائی اجتماعی و ادراک اجتماعی بخش عظیمی از جامعه مبنی بر محرومیت نسبی موجب شد تا لحن انتقادی و گرایش اصلاح طلبانه خاتمی آرای بسیاری از ناراضیان اجتماعی را به خود جلب کند، که از برنامه اقتدارگرائی بوروکراتیک عملگراها دچار احساس محرومیت نسبی شده بودند.در این راستا، نقش احساس فاصله میان انتظارات یا توقعات افراد با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی و تاثیر آن در ایجاد تغییرات رفتاری به اشکال مختلف (پرخاشگری و یا رفتارهای اجتماعی خاص و حتی رای دادن به جناح خاص) مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RELATIVE DEPRIVATION IN SOCIETY AND VOTING TO POLITICAL FACTIONS

نویسندگان [English]

 • .H Seifzadeh 1
 • Hasan golpayegani 2
1
2
چکیده [English]

In this article despite of emphasis on the role of political cultural and religious factors to making political behavior and decision of society we try to explaining the relation between social and economical dissatisfaction and voting to political factions in Iran.(in this article our concern is about voting to second khordad faction under the leadership of khatamy).
In this theory we want to show that the distance between Expectation of society with political and social or even political realities may cause abnormal social behavior. We can use this theory in different period of time in Iran.
In this theory we want to show that the distance between Expectation of society with political and social or even political realities may cause abnormal social behavior. We can use this theory in different period of time in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aspiration
 • aspirational deprivation
 • decremental
 • decremental deprivation
 • (Frustration-aggression)
 • progressive deprivation
 • Relative Deprivation
 • (value capability)
 • (value expectation)