شکل گیری جریان سیاسی چپ در دهه اول پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر در پی آن است که دسته بندی جناح های سیاسی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را ریشه یابی کند. این دسته بندی ها نخستین بار در سال ???? آغاز شدند که جمعی از روحانیون متمایل به جناح چپ که در بازوی سیاسی روحانیت یعنی تشکل «جامعه روحانیت مبارز» فعال بودند، پس از طی یک دوران طولانی اختلاف نظر با همکاران خود، تصمیم به تغییر تشکیلات و روش سیاسی گرفتند و از جامعه روحانیت مبارز انشعاب کرده، تحت عنوان «مجمع روحانیون مبارز» به فعالیت رسمی خود ادامه دادند. به این ترتیب مرزبندی کاملی میان دو جریان راست و چپ روحانیون در جمهوری اسلامی شکل گرفت. با توجه به اینکه دسته بندی های چپ و راست در دهه اول انقلاب شکل گرفت با مطالعه این برهه تاریخی، چگونگی شکل گیری جریان سیاسی چپ در ایران آشکار می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE "LEFT WING" ON THE FIRST DECADE AFTER ISLAMIC REVOLUTION (1979) IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Hossein Harsij 1
  • S. Motahare Hosseini 2
چکیده [English]

After Islamic revolution of 1979, the left wing had a new sphere to act in political eras, and overcastted on the other groups, but as soon as possible, the unreligious left leaved the political scene of Iran after revolution. It seems the religious groups –as the only legal political actors- are integrated under “Islamic Republic Party” but so soon, we saw the distinction between them all. Just after ending the 8 years war with Iraq -10 years after revolution- on 1989 the distinction between tow groups legitimized. “Clerical Society” announced the divergence from “Clerical Association”. This divergence was the first show of establishing tow rival party-groups in I.R. Iran which continued till now. This article is about the junction and studies the birth of one the tow political wing of Iran after revolution, what has called “left wing” in front of “right wing”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • left
  • Militant Clerics Association
  • Mir-Hossein Mousavi
  • Political Wings