آنارشیسم نظری: در جست و جوی مبنایی روش شناختی برای جامعه ی آزاد

نویسنده

دانشگاه سمنان، دکتری علوم سیاسی

چکیده

از حیث معرفت شناسی، شاید مهم ترین دغدغه ی دانشمندان علاقه مند به حیات دموکراتیک در چند سده ی اخیر یافتن مبنا و پایه ای تزلزل ناپذیر برای دموکراسی بوده است. تقریبا ویژگی اصلی تمام نظریه های توسعه را همین امر تشکیل می دهد. در این میان، یکی از برجسته ترین این تلاش ها از آن آنارشیسم نظری است. این مکتب فکری می کوشد با طرد انواع دستگاه های سلطه و سرکوب ـ به ویژه علم سالاری و تکنوکراسی ـ مبنایی واقعی برای یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک به وجود آورد. مقاله ی حاضر می کوشد با تمرکز بر این تلاش فکری، به بررسی این موضوع و امکان پذیری آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL ANARCHISM: IN PURSUIT OF A BASE FOR A FREE SOCIETY

نویسنده [English]

  • Ali Ardestani
چکیده [English]

Epistemologically, It seems the most important of preoccupation of scientists interesting to democratic life is related to finding a firm and steady base for democracy in recent centuries. This is almost the feature of all developmental theories. Meanwhile, one of the most prominent these attempts is of theoretical anarchism. This school attempts to reject all kinds of machines of dominants and repressions – especially scientism and technocracy – and to show a factual and true for a free society. This theoretical attempt and the study of its possibilities is on the center of the article.. . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • anarchism
  • and scientism
  • Democracy
  • Elitism
  • free society
  • Ideology
  • methodology