بررسی روند تعاملات علمای دینی و محمدرضا شاه

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

تاریخ و فرهنگ جامعه ایران با دین آمیخته است.جامعه ایران یک جامعه دینی است که در آن فقها و مراجع تقلید بعنوان پیشوا و الگوی مذهبی در سیاست نقش بارز داشته‌اند. بخش عمده ای از تحولات تاریخ ایران اختصاص به تعاملات میان علمای دینی و حکام سیاسی دارد . شاید عمده ترین چالش و قابل توجه ترین برخورد میان فقها و حکومت در زمان پهلوی دوم رخ داده است که منجر به سقوط آن حکومت شد. شیوه عملکرد رژیم پهلوی و واکنش علمای دینی در رخداد چنین سرانجامی محل تأمل است. این مقاله قصد دارد با بررسی روند تعاملات میان محمدرضا شاه پهلوی و برجسته ترین علمای دینی وقت، نگرش و کنش و واکنش های فقها را در مقاطع مختلف مورد تحلیل قرار داده و در نهایت به دسته بندی مواضع اتخاذ شده بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY ABOUT INTERACTION BETWEEN CLERGY AND MOHAMMAD REZA SHAH

نویسنده [English]

  • Homa Rahmani
چکیده [English]

Religion has influenced in history and culture of Iran very deeply. The clergy has a important role in society of iran. The main part of transitions of iran related to interaction between clergy and government. The main contact between them created in term of second Pahlavi, that resulted in failing of government. In this essay, attitude, action and reaction of clergy relative to government are studied in difference section, then their attitudes are classified.
Religion has influenced in history and culture of Iran very deeply. The clergy has a important role in society of iran. The main part of transitions of iran related to interaction between clergy and government. The main contact between them created in term of second Pahlavi, that resulted in failing of government. In this essay, attitude, action and reaction of clergy relative to government are studied in difference section, then their attitudes are classified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bviews and thinks of clergy
  • M.R. Pahlavi
  • Religious authority
  • Shah's Behaviour
  • views and thinks of clergy