همکاری و منازعه در روابط بین الملل: نگاهی به نظریه سازه انگارانه «الکساندر ونت»

نویسندگان

1 دانشگاه تهران،دکترای روابط بین الملل

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

از موضوعات مهم روابط بین الملل، «همکاری و منازعه» بین دولت هاست که به منظور تبیین آن تلاش های نظری بسیار از جانب اندیشمندان و متفکران مکاتب مختلف بویژه رئالیست ها و لیبرالیست ها به عمل آمده است. موضوعی که این مقاله به آن می پردازد، دیدگاه ها و نظریات یکی از اندیشمندان جریان سازه انگاری به نام «الکساندر ونت» است. از آنجا که وی روابط بین الملل را «برساخته اجتماعی» می داند که در فرایند تعامل با کنشگران قوام می یابد، بررسی دیدگاه وی راجع به موضوع مورد مطالعه از اهمیت بسیار برخوردار است. فرضیه اصلی نویسندگان این است که الکساندر ونت در ارائه یک نظریه اجتماعی درباره همکاری و منازعه دولت ها مخصوصاً منازعات قومی موفق است اما این نظریه از قدرت تبیینی چندان جهت توضیح روابط همکاری جویانه و منازعه جویانه دولت ها در همه شرایط برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONFLICT AND COOPERATION IN IR: ALEXANDER WENDT’S CONSTRUCTIVIST THEORY

نویسندگان [English]

  • Abu Mohammad Asgarkhani 1
  • Jahanshir Mansoori moghaddam 2
چکیده [English]

One of the significant issues in IR is that of inter – state conflict and cooperation. Various schools such as Realism and liberalism have endeavored to theoretically explain it. In so doing, this article seeks to outline the views offered by a constructivist thinker, Alexander Wendt. He treats IR as a socially constructed discipline. This article argues that although Wendt has managed to advance a social theory of cooperation and conflict among states, especially about ethnic conflict, his theory has failed to explain cooperative as well as conflictual relationships among states properly.

One of the significant issues in IR is that of inter – state conflict and cooperation. Various schools such as Realism and liberalism have endeavored to theoretically explain it. In so doing, this article seeks to outline the views offered by a constructivist thinker, Alexander Wendt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Constructivism
  • Cooperation
  • Culture
  • Identity
  • state