گذار از رفریسم به رادیکالیسم (دهه 40 شمسی)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دکتری علوم سیاسی

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

3 دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دهه 40 شمسی در تاریخ معاصر کشورمان نقط? عطف به حساب می‌آید. برای تسریع روند نوسازی، محمدرضاشاه با تکیه بر ارتش و ساواک تمام مخالفان این روند را سرکوب کرد. با کنار رفتن این مخالفان که عمدتاً معتقد به عمل سیاسی در چارچوب قانون اساسی مشروطه بودند، مخالفان جدید به صحنه آمدند که متناسب با فضای سرکوب و خفقان، استراتژی مقاومت مسلحانه انقلابی را برگزیدند و به مقاومت علیه دولت پرداختند. نقش نهضت آزادی به عنوان یک تشکل فکری-سیاسی در این تغییر و تحولات که در نهایت به انقلاب اسلامی 1357 منتهی شد، مشهود است. این تشکل با قرار گرفتن به عنوان نیرویی واسط بین نیروهای ملی و مذهبی و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای تکوین سازمان مجاهدین خلق، نقشی مؤثر در ایجاد، گسترش و به ثمر نشستن موج انقلابی دهه‌های 40 و 50 ش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TRANSITION FROM REFORMISM TO RADICALISM (IN IRAN IN THE FORTIES)

نویسندگان [English]

  • Masood Ghaffari 1
  • Yoosef mazarei 2
  • Sepahdar Sadeghi 3
چکیده [English]

The Political, Social transformation in 1940’s, are counted as an importance point in recent history of Iran. For increasing the process of reconstruction, Mohammad Reza Shah conquest and destroyed the opponents of this program using military forces and SAVAK (Intelligence Agency). These opponents believe in working under the Mashroote laws. After devastating these opponents, new opponents appeared. These new opponents oppose using military revolutionary strategies according to the limited spaces in the society. The role of Nehzate Azadi in this process that leads to the 1357 Islamic revolution is obvious.The role of Nehzate Azadi in this process that leads to the 1357 Islamic revolution is obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .. .
  • nehzate azadi
  • revolutionary armed policy
  • the forties
  • the forties.