بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران

نویسنده

دانشگاه شیراز، دکتری علوم سیاسی

چکیده

ناهماهنگی قوای سه گانه حاکمیت در پاره ای موارد شکل بحرانی به خود می گیرد و کارآمدی سیستم های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگی های اساسی آن است. این مقاله با همین هدف و با بهره گیری از روش های قیاسی و استقرایی، شاخص های اصلی بحران ناهماهنگی قوای سه گانه را 1) عملکرد متعارض قوای سه گانه 2) فقدان سازوکارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگی و نهایتاً 3) پیدایش اختلال در کارکردهای نظام سیاسی معرفی می کند و برای بررسی تجربی این توصیف نظری، تجربه ایران را در این خصوص، به عنوان مطالعه موردی، مورد کنکاش قرار می دهد. حاصل کار، دستیابی به یک ابزار مفهومی نسبتا کارآمد برای ترسیم تئوریک بحران یاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CRISIS OF DISHARMONY AMONG THE THREE POWERS OF SOVEREIGNTY: THE CASE STUDY OF IRAN

نویسنده [English]

  • Fardin Ghoreishi
چکیده [English]

Sometimes, disharmony among the three powers of sovereignty emerges as an important crisis in political system and reduces its efficiency. In this article, analyzing the disharmony crisis, a theoretical description regarding the main indicators of this crisis has been offered. In the framework of the above mentioned theoretical description the main indicators of the disharmony crisis are 1) the disagreement among the three powers of sovereignty 2) the lack of efficient legal mechanisms for restoration of harmony and 3) the formation of trouble in the functions of political system. Iran’s experience regarding the subject has been considered as the case study and the main outcome is to access a proper conceptual instrument for theoretical portrayal of the disharmony crisis among the three powers of sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disharmony Crisis
  • Iran
  • political system
  • separation of powers
  • Sovereignty