بررسی آراء سیاسی جاحظ براساس مدل اسپرگینز

نویسنده

دانشگاه پیام نور،دکتری علوم سیاسی

چکیده

زبان در جوامع ساده اولیه، همچون هم? وجوه زندگی، وابسته به عادات و سنّت هایی است که در نظر مردمان تقدس یافته است. با تحولات جامعه و خروج آن از وضع طبیعی، نوعی خاص از زبان متناسب با تحولات اجتماعی شکل می گیرد. جامعة اسلامی از قرن سوم شاهد تحولاتی مهم همچون افزایش ثروت، انتقال قدرت، ظهور گروه های جدید اجتماعی، مشارکت ایرانیان و تسلط فرهنگی آنان بود. این شرایط سبب شد صاحبان قدرت به زبان نوشتاری توجه ویژه مبذول دارند. متناسب با تحولات اجتماعی زبان نوشتاری کم کم دچار تفکیک شد و انواع ادبی، سیاسی، اخلاقی و دینی از دل آن سر برآورد. جاحظ متکلم معتزلی قرن سوم و مبدع بلاغت از تأثیرگذارترین چهره های عالم عربی – اسلامی است در این مقاله سعی بر این است که ارتباط میان معضلات اجتماعی و شکل گیری اندیشه های جاحظ مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF JAHEZ’S POLITICAL IDEAS BASED ON SPERGINS MODEL

نویسنده [English]

  • Fariborz Moharramkhani
چکیده [English]

In primeval societies, language like all other aspects of life, was dependant on customs and traditions considered holy by people. When the societies changed and lost their natural status, a special type of language was started to develop commensurate with social changes. From the 3rd century, Islamic society has witnessed important changes such as increase of wealth, power transfer, emergence of new social groups, Iranian participation and their cultural dominance.
Due to such conditions, the authorities paid more attention to written language. Written language was further divided into literary, political, moral, and religious languages. Jahez, the schismatic rhetorician of the third century and the innovator of Rhetorics is one of the most influential figures of the Islamic- Arabic world. This article is an attempt to find the relation existed between social problems and formation of Jahez’s written language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Jahez
  • schismatic
  • Shuubiya
  • Written language