مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

نویسندگان

دانشگاه تهران، دکتری روابط بین الملل

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی مبانی و مفاهیم اندیشه ای سازمان القاعده است. شناخت این مبانی و مفاهیم خود می تواند اقدامات تروریستی این سازمان را نشان دهد. به عبارتی، بعد از عملیات یازدهم سپتامبر بدلیل اسلامی بودن این سازمان، رابطه دو سویه اسلام و تروریسم به طور رسمی وارد قاموس روابط بین الملل شد. پیوند گفتمان القاعده با وهابیت تندرو در شبه جزیره عربی و ارائه روایت هایی از اسلام، باعث معمای اسلام و تروریسم شده است. در همین راستا بررسی این رویداد از لحاظ علمی، یعنی کندوکاو اسلام سیاسی القاعده ضروری است. نوشتار حاضر، به بررسی مسئله تروریسم و چگونگی پیدایش سازمان القاعده، می پردازد؛ سپس مبانی هستی شناسی و شناخت شناسی سازمان مزبور را مورد کند و کار قرار می دهد و در پایان با بررسی مفاهیم مورد اهتمام سازمان القاعده ارزیابی کلی مقاله را به اتمام می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-QAIDA POLITICAL ISLAM AND ITS CONCEPTS AND PRINCIPLES

نویسندگان [English]

  • Bahram Mostaghimi
  • Nabiollah Ebrahimi
چکیده [English]

The Main Purpose of Article is Al-Qaida Political Islam and its Concepts and principles. Typically the importance of following Islamic Concepts and principles ON Al-Qaida Political Islam To production terrorism. Some militant Islamist forces have been implicated in terrorism.. Al-Qaida Political Islam in a strictly non-evangelical sense cannot be described as Islamist. In addition Relatians Between Al-Qaida and Wahabism in Arabia Aaudi ، The Main Factor is Different Between Islam and terrorism.This Article addsess Al-Qaida Political Islam and its Concepts and Principles.then، this way Exploring Isiamic Ontological and Epistemology.In The last of Article with Regards and conclusions is finishied.......... .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Qaida Ontological
  • Arabic Political Islam
  • Epistemology
  • Terror
  • Terror.