اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با ظهور شرکت‌های فراملی و جایگاه آنها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تحول مفهومی عظیم در دیپلماسی و تعامل میان بازیگران رخ داده و اینک با ورود این شرکت‌ها به عرصه روابط بین‌الملل، غیر از دیپلماسی دولت ـ دولت دو جنبه دیگر به دیپلماسی افزوده شده و آن دیپلماسی شرکت ـ دولت و شرکت ـ شرکت است. همچنین این مسأله اثبات می شود که شرکت‌های فراملی با ورود به عرصه بین المللی لزوماً موجبات توسعه در کشورهای جهان، بالاخص کشورهای درحال توسعه را فراهم نمی آورند، بلکه تعامل آنها با دولت توسعه‌گرا که مخصوص کشورهای درحال توسعه است، این نوع دولت و نحوه تعامل آن با شرکت های فراملی می‌تواند توسعه در این کشورها را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL ECONOMY OF MULTI-NATIONAL COMPANIES & DEVELOPING BASED GOVERNMENT

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaie 1
  • Alireza Akbari 2
1
2
چکیده [English]

In this article, by investigating the nature of post national companies and their status in international political economy it is attempted, to show that great evolution has been occurred in diplomacy and persons having role in it and by entering these companies into field of international relations two additional aspects have been added to diplomacy other than diplomacy of governments: company government & company- company diplomacy. Also we intend to prove that by entring of post national companies, it will not result to development in countries of world specially developing countries. rather by investigating a kind of government which is called developing based government that is particular to developing countries. we will show that characteristics of this government and kind of its exchange with post national companies will result in bringing development in such countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beyond National Companies
  • Develop Based Government
  • Freign investment
  • Globalization
  • Investment
  • political economy