گفتگوهای عقلانی و جهان‎شمول‎گرایی اخلاقی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این نوشتار ظرفیت گفتگوهای عقلانی را برای نیل به جهان‎شمول‎گرایی اخلاقی بررسی می ‎کند در نگاه ایجابی، توانایی عقلانی مهم‎ترین دلیل بر امکان دستیابی به هنجارها و حقوق اجتماعی - سیاسی مشترک تلقی می‌شود. نظریه گفتگوهای عقلانی با ایجاد فضای مناسب گفتمانی در ورای منافع خصوصی و دخالت قدرت دولتی، توافق بر بنیان‎های اخلاق اجتماعی را با اصلاح فرایندها و شیوه‎های حصول به آن جستوجو می کند. اما در نگاه سلبی، تکثرگرایی اخلاقی جزء لاینفک جوامع انسانی به شمار می آید . در یک روایت، این امر در خود تعین بخشی غایت واقعی زندگی و نفی هرگونه انتخاب عقلانی نهفته است و در روایت دیگر، نفی عقلانیت با گونه‎ای از اخلاق غایت‎گرا پیوند می خورد که ویژگی های پس زمینه ای و خصلت‎های اجتماعی متفاوت به آن هویت می ‎بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RATIONAL DIALOGUES & ETHICAL UNIVERSALISM

نویسنده [English]

  • Mahdi Baratalipour
چکیده [English]

This article examines capacity of rational dialogues to achieve ethical universalism. In positive attitude, rational ability considered as most important reason for possibility of achievement to common social-political norms and rights. Rational dialogue, by creating a suitable space for dialogue beyond the private interests and involvement of state power; searches consensus on foundation of social ethics via reforming processes and practices to ensure it. But in negative attitude, ethical pluralism is considered integral part of human societies. In a narrative, this lies in self-specification of life's real goals and denying any kind of rational choice, and in another narrative, denying rationality links to any kind of goal-oriented ethic that endues background features and different social ones to that identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Ethical universalism
  • Incomparability of reasons
  • Rational dialogues
  • Self-specification of goals