ضرورت بازنگری در سیاستگذاری آزمون ارشد علوم سیاسی (مطالعه موردی: آزمون 1387)

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

در بررسی حاضر، سؤال اصلی تحقیق این است که به چه میزان، آزمون کارشناسی ارشد 1387 گرایش علوم سیاسی، با اصول و قواعد آزمون سازی علمی مطابقت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، آزمون فوق، با معیارهایی چون روایی محتوایی، حیطه های شناختی مورد سنجش، قواعد طرح و تهیه سوالات و گزینه ها، منابع آزمون و قواعد صوری سؤال نویسی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: بیشتر ماده های امتحانی، کم و بیش، فاقد روایی محتوایی مناسب بوده؛ میزان سؤالات تکراری در آزمون ها نسبتاً زیاد می باشد. اگرچه بیشتر ماده های امتحانی، به لحاظ منابع آزمون، قابل قبول هستند؛ به علاوه، سؤالات در بیشتر ماده های امتحانی، به لحاظ اهداف آموزشی مورد سنجش، معطوف به حیطه شناختی دانش، به مثابه نازل ترین سطح اهداف آموزشی مورد نظر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN EVALUATION OF GRADUATE-LEVEL ENTRANCE EXAM ITEMS FOR POLITICAL SCIENCE IN 1387

نویسنده [English]

  • Hossein Jamali
چکیده [English]

A superficial glance at graduate-level entrance exam items and results (1387) for Political Science has led me to formulate the following question: To what extent is the process of test construction compatible with the scientific fundamentals of test construction process. The present research aims, on the whole, to upgrade the validity of the exam items and to prevent its dire consequences. The exam items studied were analyzed on the basis of the following criteria: (1) content validity (2) educational objectives (3) exam references; (3) item construction procedures. Results from the analyses indicate that the majority of the subjects chosen for the exams were lacking in content validity. Repetitive items tended to resurface on regular basis. Also, the items only test candidates on the subjects chosen at a superficial level

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • committee of experts
  • item construction process
  • Political Science
  • test construction processes