هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

طی دهه‏های اخیر، سیاست خارجی دولت های خاورمیانه‏ای عمیقاً از رشد هویت‏های قومی و مذهبی در این منطقه تأثیر پذیرفته، در حالی که رهیافت رئالیسم همچنان منطق حاکم بر تحلیل سیاست در خاورمیانه باقی مانده است. این مقاله در قالب رهیافت سازه‏انگاری به تحلیل نقش متغیر نوظهور هویت قومی بر سیاست خارجی دولت ها در خاورمیانه می‏پردازد و بر تفکیک‏ناپذیری حوزه سیاست داخلی و مسائل آن، مانند سیاست قومی از سیاست خارجی این دولت ها و تأثیرپذیری آنان از مؤلفه‏های معنایی و هویتی تأکید دارد.
طی دهه‏های اخیر، سیاست خارجی دولت های خاورمیانه‏ای عمیقاً از رشد هویت‏های قومی و مذهبی در این منطقه تأثیر پذیرفته، در حالی که رهیافت رئالیسم همچنان منطق حاکم بر تحلیل سیاست در خاورمیانه باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTITY, ETHNICITY AND FOREIGN POLICY IN MIDDLE EAST. REGARDS

نویسنده [English]

  • Jafar Haghpanah
چکیده [English]

In recent decades, foreign policy of Middle East countries has been deeply affected by increasing ethnic and religious identities. On the other hand, realist approach has still remained as dominant logic for analyzing of politics in this region. This article based on constructivist approach, analyses the impact of ethnic identity factor on foreign policy of Middle East states and emphasizes on influence of domestic policy such as ethnic demography and ethnic policy on foreign policy of these states on effects of identity ideational factors.
In recent decades, foreign policy of Middle East countries has been deeply affected by increasing ethnic and religious identities. On the other hand, realist approach has still remained as dominant logic for analyzing of politics in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Ethnicity
  • Ethnic Policy
  • Identity
  • Middle East
  • Realism