ابرقدرت ها، نظام بین الملل و جنگ عراق علیه ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استدلال اصلی این نوشتار تاثیر نفوذ ابرقدرت ها و نظام بین المللی بر شروع، تطویل و پایان جنگ ایران و عراق است. بدون شک تمامی ابرجنگ‌ها، متاثر از نوع گفتمان حاکم بر نظام بین الملل و نوع سیاست کشورهای بزرگ است. بالطبع جنگ ایران وعراق از این مورد مستثنی نیست. شروع تهاجم ویرانگر عراق علیه خاک میهمان تا حد زیاد بر عناصر و مولفه های خارجی و اصول و قواعد نظام بین الملل آن زمان بستگی داشت. به عبارتی این نوشتار شروع، تطویل و پایان ابرجنگ ایران و عراق را بیش از آنکه بر عناصر داخلی و منطقه ای متکی بداند بر عناصر و جهت دهی نظام بین الملل اشارت دارد. این ادعا بر نظریه نوواقع گرایی به عنوان یکی از نظریه های روابط بین الملل متکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF THE GREAT POWERS IN THE EIGHT- YEAR'S OLD WAR BETWEEN IRAN AND IRAQ

نویسنده [English]

  • Hamid Salehi
چکیده [English]

The main purpose of this Article is to investigate the role of the great powers in the eight- year's old war between Iran and Iraq.
Due to the nature of the various variables involved in this study, we have to employ political as well as international theories. Because of the effect on international political order on this war, it was realized that the approach taken by the neorealism including wars was more appropriate. With the help of this approach, we can indentify the anarchy international actors and their subsequent influence on the Iran- Iraq war. We address, for example, study and consider foctors such as the balance of power amongst the great powers, rules and regulations governing sanctions and the role of the Security Council in the conflict. How all of them influenced the conduct of the war by the two actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • international system
  • neorealism
  • The Great Powers
  • Waltz