نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مربی دانشکده پیامبر اعظم (ص) دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی بشر از جمله سرکوب سیاسی، تبعیض‌های اجتماعی، عدم رواداری (oleranct) و تحمل در برخورد با اقلیت‌ها (مذهبی، نژادی و ...)، به حاشیه راندن هر گونه صدای مخالف و ... یکی از موجبات اساسی نضج و گسترش خشونت و اقدامات تروریستی است. از سوی دیگر، اَعمال خشونت‌آمیزی که عموماً «تروریسم» نامیده می شود - مستقیم و غیرمستقیم- باعث نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین شهروندان می شود. به عبارت دقیق تر از آنجا که مقابله با جرائم تروریستی ‌باید به صورت سامانه مند (systematic ) و مداوم صورت گیرد و مستلزم اتخاذ تدابیر نسبتاً شدید (در مقایسه با سایر جرایم) است؛ همواره این نگرانی وجود دارد که دولت‌ها (حتی سامانه‌های مبتنی بر مردم‌ سالاری و حاکمیت قانون) از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض و یا تحدید (محدودیت) حقوق بشر شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND BROADENING TERRORISM

نویسندگان [English]

  • Bahram Mostaghimi 1
  • Rouhollah Ghaderi Kangavari 2
چکیده [English]

The vast violation of humans’ fundamental rights and freedoms including political suppression, social discrimination, intolerance and endurance towards minorities (religious, ethnic and so on), marginalization of opposition voice from any sort and so on is one of substantial causes in shaping and developing the aggressive and terrorist actions. On the other hand, the aggressive actions generally named as “terrorism” –either direct or indirect- lead to violation of human rights and the citizens fundamental freedoms. Put exactly, since dealing/meeting with terrorist crimes must be carried out systematically and consistently, and requires the relatively severe measures (as compared with other crimes), sometimes there is an anxiety that states (even systems based on democracy and rule of law) may lose rationality and moderation way and in framework of combating terrorism, the state itself commit violating or limiting the human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • frustration
  • human rights
  • security
  • terrorism