تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از منظر مدل پیوستگی «جیمز روزنا»

نویسندگان

1 مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانش¬آموخته دوره روابط بین¬الملل دانشگاه تهران

چکیده

طی سال های 1387 – 1384 گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران از «صلح مردم‌سالار اسلامی» به «اصول‌گرایی عدالت‌محور» تغییر کرد. از خصوصیات قابل توجه گفتمان جدید می‌توان به زیر سؤال بردن هنجارهای بین‌المللی، اتخاذ رویکرد تهاجمی نسبت به غرب و به چالش کشیدن سیاست‌ قدرت‌های بزرگ، بازبینی در سیاست‌های ایران بر مبنای اولویت تنظیم روابط بر گسترش روابط و ضرورت تعامل با ملت‌ها و جنبش‌های عدالت‌خواه جهان اشاره کرد. این مقاله در چارچوب مدل پیوستگی «جیمز روزنا» به بررسی علل و عوامل این تغییر در دو سطح تحلیل محیط بین‌الملل و محیط داخلی می‌پردازد و بر آن است که در چارچوب این نظریه، عامل محیط بین‌الملل و عامل فرد (اندیشه‌ها و شخصیت محمود احمدی‌نژاد) بیشتر از سایر عوامل (نقش، حکومت و جامعه) نقش ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF IRAN'S FOREIGN POLICY DURING THE PRESIDENCY OF MAHMOUD AHMADI-NEJAD; FROM THE PERSPECTIVE OF COHERENCE MODEL OF JAMES ROSENAU

نویسندگان [English]

  • Jahanshir Mansoori Moghaddam 1
  • Ali Esmaeli 2
چکیده [English]

Iran's foreign policy discourse of "Islamic democratic peace" changed to "justice-oriented fundamentalism" during the years 1384 - 1387. Notable features of the new discourse include questioning international norms, adopting aggressive approach towards the West, particularly the United States, revising the policies of Iran by giving priority to relations with nations and movements seeking justice around the world. This article applies "coherence model" of "James Rosenau" to explain this change and argues that the international system and
This article applies "coherence model" of "James Rosenau" to explain this change and argues that the international system and individual factors (Ahmadi-nejad's character and beliefs) play a more significant role than other factors (role, state and community). individual factors (Ahmadi-nejad's character and beliefs) play a more significant role than other factors (role, state and community).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • ...
  • ....
  • .....
  • Islamic Republic of Iran - Foreign Policy - Mahmoud Ahmadi-Nejad - justice-oriented fundamentalism discourse