علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

همگی ما تاکنون عبارت "معجزه آسیای جنوب شرقی"را بارها شنیده‌ایم. در فضایی که نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی، رویکرد قالب داشتند، کشورهای این حوزه سریع ترین رشد اقتصادی تاریخ جهان را تجربه کردند. به باور بسیاری از محققین، کشورهای این منطقه با تقدم بخشیدن به توسعه اقتصادی و به تعویق انداختن سایر جنبه های توسعه به این مهم نایل آمده اند. در این مقاله ما بر آنیم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده و نشان دهیم که توسعه اقتصادی در این منطقه نه تنها همراه با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی بلکه تا حدود زیاد نیز ناشی از موارد مزبور بوده است. در این راستا، چارچوب وبری توسعه را اتخاذ کرده ایم تا نشان دهیم جنبه های مختلف توسعه کاملا اندرکنش داشته و تنها بر بستری مساعد از فرهنگ توسعه یافته و نظام سیاسی اصلاح ساختار شده، امکانپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF ASIAN SOUTH EAST ECONOMIC DEVELOPMENT CAUSES

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghib Zadeh 1
  • Salman Sadeghi Zadeh 2
1
2
چکیده [English]

All of us have heard about the Asian South East miracle many times. In the situation that dependency and world system theories was whimpering over the third world countries, the countries of this region experienced highest economic growth in history in according to WB. Many of researchers believe that this have been achieved by making economic development prior and suspending other development aspects. In this article we are trying to inquire this problem in different aspects and demonstrate that economic development in this region has been not only accompanied by cultural development and political reforms but also rooted in mentioned fields. Thus we have adopted Weberian framework of development theory to show different aspects of development are interacted and enabled only on an appropriate context of developed culture and reformed political system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian South East
  • cultural development
  • Economic Development
  • human resources
  • political elites- rent
  • political reforms