رهیافت ها و نظریه های کارایی تحریم در اقتصاد سیاسی بین‌المللی

نویسنده

دکترای روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده و ادبیات آن نیز یکی از بحث‌انگیزترین و غیرقطعی‌ترین ادبیات‌ها در روابط بین الملل است. با توجه به فضای موجود داخلی و بین المللی درباره تحریم ایران، این پژوهش تلاش دارد برخی از این رهیافت ها و دیدگاه‌های نوین را در ارتباط با کارایی تحریم ها بویژه تحریم اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی - بین المللی بررسی و تبیین کند.
تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده و ادبیات آن نیز یکی از بحث‌انگیزترین و غیرقطعی‌ترین ادبیات‌ها در روابط بین الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPROACHES AND THEORIES OF EFFECIENCY OF SANCTIONS IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

نویسنده [English]

 • Akbar Valizadeh
چکیده [English]

Sanctions as a tool to pressure and coercion in promotion of foreign policy goals in mind and its literature has been introduced as one of the most arguable and non-definitive literature on international relations. According to the available space on domestic and international sanctions against Iran, this study has tried some of these new approaches and perspectives in relation to the efficiency of sanctions, particularly economic sanctions from the perspective of international political economy and to explain.
Sanctions as a tool to pressure and coercion in promotion of foreign policy goals in mind and its literature has been introduced as one of the most arguable and non-definitive literature on international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Baldwin - Scott
 • Deterrence approach
 • Double pressure theory
 • economic sanctions
 • International Political Economy
 • Multilateral
 • Political performance
 • sanctions
 • Symbolic approach
 • Unilateral sanctions