تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری روابط بین‎الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بی شک یکی از مسائلی که در دنیای کنونی از اهمیت شایان توجهی بر خوردار بوده و بسیاری از مسائل نظامی، اقتصادی و سیاسی را جهت داده و برآن تاثیر می‎گذارد، پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. انقلاب اطلاعات را مجموعه ای از دگرگونی های اساسی در حوزه اطلاعات و اطلاع رسانی تعریف کرده اند که سرعت فوق العاده، گستردگی و وسعت انتشار آزاد مطالب، مهم ترین ویژگی آن است. این تکنولوژی علاوه بر افزایش شمار بازیگران در حوزه عمومی قواعد بازی جدید را ایجاد کرده و عرصه و حوزه ای جدید را به وجود آورده که واقعاً جهانی است. از آن جا که این تکنولوژی در ذات خودش امری سیاسی است که می‎تواند آثار سیاسی را نیز در سطوح فردی، دولتی و بین‎المللی داشته باشد، هدف اصلی ما در این مقاله بررسی دیدگاه های نظری در حوزه روابط بین‎الملل در خصوص تاثیر این انقلاب بر مقوله امنیت ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INFORMATION REVOLUTION AND ITS EFFECT ON NATIONAL SECURITY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaie 1
  • Elham Rasooli Sani Abadi 2
1
2
چکیده [English]

The Information Revolution is one of the important problem that affects many aspects our life. This Revolution and It’s Technology not only increase the actors in International Relations but also creates the new rules and new space. Because, this Revolution and It’s political effects , The main purpose of this paper is the examination of International Relations Theories about this problem. So in the first section of this paper we define the concept of Information Revolution and it’s relation to International Politics and in the rest of this paper we examine Tree different theory about the effects of Information Revolution on national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • information revolution
  • international politics
  • National security
  • technology