امکانات سیاسی در نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

به نظر می رسد نظریه جامعه شناختی بوردیو حاوی تمامی عناصر و مولفه هایی است که بنیادهای یک نظریه سیاسی را تشکیل می دهند. در این مقاله با بازخوانی آثار و اندیشه های بوردیو، تلاش شده است: اولا، این عناصر و مولفه ها بررسی شده و ثانیا، با ترکیب و تالیف دوباره آنها در چارچوبی نظری، نظریه سیاسی بازسازی شود. چنین کاری از آن جهت بدیع و نوآورانه است که تاکنون به سرانجام نرسیده است. بنابراین در این مقاله از امکانات سیاسی نظریه جامعه شناختی بوردیو در راستای تولید نظریه سیاسی بهره برده ایم.
به نظر می رسد نظریه جامعه شناختی بوردیو حاوی تمامی عناصر و مولفه هایی است که بنیادهای یک نظریه سیاسی را تشکیل می دهند. در این مقاله با بازخوانی آثار و اندیشه های بوردیو، تلاش شده است:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL CAPABILITIES IN BOURDIEU’S SOCIOLOGOCAL THEORY: PRODUCTION OF POLITICAL THEORY

نویسنده [English]

  • Rasool Babaee
چکیده [English]

Bourdieu’s sociological theory contains all the elements necessary to form a political theory. Through reviewing the works of Bourdieu attempts have been made in the present paper to discuss those elements and also to reconstruct a political theory by combining them in a theoretical framework. This is a new attempt and has not been yet accomplished. Therefore, in the present paper attempts have been made to utilize the political potentials of Bourdieu’s sociological theory to produce a political theory.
Bourdieu’s sociological theory contains all the elements necessary to form a political theory. Through reviewing the works of Bourdieu attempts have been made in the present paper to discuss those elements and also to reconstruct a political theory by combining them in a theoretical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital
  • field
  • Language
  • Political Theory
  • symbolic capital
  • Symbolic power
  • symbolic violence