نقش منطقه آذربایجان در انقلاب مشروطه

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

منطقه آذربایجان در تکوین اندیشه‌های روشنفکری و انقلابی پیش از مشروطه و همچنین در پیروزی انقلاب مشروطه نقشی تاریخی داشته است. پایداری مردم تبریز در «حصر تبریز» به فتح تهران بوسیله مشروطه خواهان آذری، شمالی و بختیاری انجامید. درباره انقلاب مشروطه این پرسش مطرح است که اکثریت های قومی چه نقش ایجابی یا سلبی در آن داشتند؟ فرضیه مقاله می‌گوید «منطقه آذربایجان از نظر داخلی و خارجی در تکوین و پیروزی انقلاب مشروطه نقشی بنیادین داشته است». از نظر داخلی منطقه آذربایجان که مقر ولیعهد قجر و یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بود، نسبت به سایر مناطق کشور پیشرفته‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLE OF AZERBAIJAN IN THE IRANIAN CONSTITUTIONAL REVOLUTION

نویسنده [English]

  • S. Motahareh Hosseyni
چکیده [English]

Historical role of Azerbaijan in developing of intellectual thought and revolutionary ideas before the Constitutional Revolution of Iran (1905-1906) is certain. Resistance of the people of Tabriz, in the Blockade of Tabriz accompanied with the concrete of Tehran by constitutionalists, which were From Turk and Shomali ethnics lead by Bakhtiari Lurs. Thinking the Constitutional Revolution, this question comes through that what was the role of the major ethnics (Turks and ethnicities with Farsi dialects in northern Iran (Gilaks and Mazandaranis) and Lurs (Laks and Bakhtiaris) in western Iran) in the process of victory of the revolution? The main question of this paper asks “what is the role of Turkish ethnicity in the North West region of Azerbaijan in the Constitutional Revolution?”The paper hypothesizes, “Azerbaijan internally and externally (internationally) had a fundamental role in the development of the Constitutional Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Azeris
  • Constitutional Revolution (Mashroute)
  • Qajar
  • Tabriz