بازسازی اندیشه دینی در ایران معاصر و تأثیر آن بر بازیابی تمدن اسلامی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

جهان اسلام در دو قرن اخیر در کنار عوامل تاریخی و فکری که بر فرآیند عمومی تمدن اسلامی و رکود آن اثر گذشته، با چالش جدی‌تر رشد و گسترش تمدن غربی روبرو بوده است. در قبال چنین چالشی، متفکران مسلمان کوشش های گسترده‌ انجام دادند تا ضمن بازسازی فکر دینی، پاسخی درون دینی برای رهایی جهان اسلام از سلطه تمدن و فرهنگ غرب ارائه کنند. بدون تردید این بازسازی راه را برای گشایش‌ مرزهای تجدید حیات تمدن اسلامی باز کرد که در واقع مهم ترین جلوه آن را باید در انقلاب اسلامی ایران به عنوان متکامل‌‌ترین حلقه از حلقات جنبش‌ های اسلامی معاصر جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN CONTEMPORARY IRAN AND ITS IMPACT ON ISLAMIC CIVILIZATION

نویسنده [English]

  • Jalal Dorakhshah
چکیده [English]

Aside from internal historical and intellectual factors contributing to the stagnation of the Islamic civilization in the last two decades, this civilization has faced a challenge in the fast growing and spreading civilization of the West. Islamic thinkers, in tandem with reconstructing religious thought, have made strenuous efforts to find an internal religious answer for the emancipation of Islamic world from the yoke of western civilization and culture. This mode of reconstruction has undoubtedly broadened the horizons for the revival of Islamic civilization, the most important manifestation of which can be found in the Islamic revolution of Iran as the most advanced link in the chain of contemporary Islamic movements. Such endeavors have successfully prevented Islamic world from becoming isolated under current world conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iran
  • Interplay of religion and politics
  • Islamic civilization
  • Islamic Revolution of Iran
  • Mahdiism