دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که با توجه به افول قدرت نرم ایالات متحد آمریکا پس از اشغال عراق در مارس 2003 - به علت تکروی مبتنی بر قدرت سخت افزاری - جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به اشتراکات مذهبی، تاریخی و فرهنگی با کشور همسایه خود جهت ایجاد تغییرات راهبردی و بنیادی به تقویت منابع نرم افزاری قدرت در قبال عراق جدید بپردازد. عراق جدید به عرصه تقابل قدرت نرم ایران و آمریکا مبدل شده است. این مقاله نخست پس از مروری بر مولفه های قدرت نرم، دیپلماسی عمومی و نیز سنت های موجود در سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با قدرت نرم به بررسی و تحلیل قدرت نرم و جذابیت های سیاست های آمریکا و ایران در عراق جدید می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PUBLIC DIPLOMACY AND SOFT POWER: IRAN AND AMERICA IN THE NEW IRAQ

نویسندگان [English]

  • Farhad Ataie 1
  • Rouhollah Ghaderi Kangavari 2
  • Nabiollah Ebrahimi 3
1
2
3
چکیده [English]

The main goal of this article, This review is that Due to the decline of the United States America's soft power after the invasion of Iraq in March 2003 - Due to the power of unilateral hardware-based - Iran can and should According to the religious, historical, and cultural Commonalities With its neighboring, strengthen software sources of power than the new Iraq to create a strategic and fundamental changes. New Iraq has become Conflict areas of soft power of Iran and America. This article first overview of the components of soft power, Public diplomacy and foreign policy traditions in America in connection with soft power, and then analyze soft power and appeal of Iran and America's policies in New Iraq. At the end of the urgency of the Islamic Republic of Iran's foreign policy in the new Iraq, According to the soft power approach will be described and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Hard Power
  • Iran
  • Iraq
  • Public Diplomacy
  • Soft Power