تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358)

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از سوژه‌های فعال در جریان نهضت امام خمینی‌ (ره) و پیشبرد اهداف آن، دانشجویان مسلمان پیرو خط‌امام‌(ره) بودند. از این‌رو بررسی سیر مواضع و تحولات فکری و سیاسی این دانشجویان در انجمن های اسلامی به‌عنوان شریان اصلی جنبش دانشجویی در آن سال ها، می‌تواند روشنگر بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی باشد. به ‌جهت مناسبت موضوع و نیز قابلیت فوق‌العادة گفتمان لاکلا و موفه در تبیین پدیده‌های سیاسی - اجتماعی، این نظریه به‌عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. از آنجا که در این نظریه همة مسائل گفتمانی فهم می‌شوند و تمامی پدیده‌ها (به‌عنوان متن text) متناظر با بستر پیدایش و در ارتباط با شرایط بیرونی آنها (به‌عنوان زمینه context) مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISCOURSE ANALYSIS OF THE STUDENT MOVEMENT AFTER THE ISLAMIC REVOLUTION, USING DISCOURSE THEORY OF LACLAU AND MOUFFE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salar Kasraie 1
  • Ali Poozesh Shirazi 2
1
2
چکیده [English]

Muslim Students were one of the active subjects during the movement of Imam Khomeini and advance its goals. Positions and hence the course of political and intellectual developments in the Islamic institutions as the main artery of the student movement in those years, can be enlightening part of the Islamic Revolution is on. Due to the ability of laclau and muffe discourse in explaining social phenomena, this theory as the theoretical framework is selected. Since in this theory are all issues and all understand discourse phenomena (as the text) and the corresponding rise in the bed with their external conditions (as background context) cases are being analyzed, Authors have tried to analyze the rise and fall of student movement in Iran after the revolution from establishment of the Islamic Republic to the 1376 based on text and background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini leadership
  • Islamic Revolution discourse
  • Islamic student associations
  • leftist discourse (religious)
  • Religious Intellectuals
  • Student Movement