دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ضعف نسبی دانش نظری دانشجویان رشته روابط بین‌الملل که مورد تأیید خود آنها هم کم و بیش هست، نه تنها خود را در کلاس های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی نشان می‌دهد بلکه در بسیاری از رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها به صورت ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب میان نظریه و پژوهش تجربی نمایان می‌شود. هدف از پژوهشی که در این مقاله یافته‌های آن آمده، یافتن عوامل احتمالی مؤثر بر این وضعیت است. سه مجموعه از عوامل (کمیت و کیفیت تدریس، کمیت و کیفیت منابع نظری به زبان فارسی و علاقه‌مندی و نگرش دانشجویان نسبت به نظریه‌ها) به عنوان عوامل مؤثر در دانش نظری دانشجویان در نظر گرفته شده‌اند که در قالب 9 فرضیه مورد وارسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IR STUDENTS' THEORETICAL KNOWLEDGE: A PATHOLOGICAL STUDY

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshirzadeh 1
  • Heidar Ali Masoudi 2
چکیده [English]

IR students in Iran do not find themselves strong enough in IR theories. Furthermore the published and unpublished work suggests that the relationship between theory and research is not appropriately established. This article is based on a research done to examine some hypotheses that can explain this partial weakness. Three sets of factors (teaching IR theories, IR theory sources available in Persian, and students’ attitude towards and interest in IR theories) were identified and nine main hypotheses were suggested and examined. The research findings suggest that the number of courses and some aspects of teaching IR theories as well as the quantity and quality of the available sources on IRT in Persian have influenced the knowledge level of students. Yet lack of interest and negative attitudes were not found as being influential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international relations
  • Iran
  • IR students.
  • IR theories
  • Teaching IR