مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تلاش های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تروریسم و تاثیر آن بر رفتار دولت ها طی سه دهه اخیر است. مجمع تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار داده است: ایجاد چارچوب هنجاری برای تعریف تروریسم به عنوان موضوعی مشترک برای دولت ها و ترغیب آنان به اقدام برای تدوین قواعد حقوقی داخلی و بین المللی برای مقابله با تروریسم. این اقدامات از طریق قطعنامه های مصوب مجمع قابل ملاحظه است. تلاش ها برای ارتقاء هماهنگی و همکاری میان دولت ها، نتایج مختلف داشته است. در عین حال به نظر می رسد که دولت ها هنوز در اتخاذ زمینه ها و اشکال قوی همکاری همه جانبه در مواجه با تروریسم، آنگونه که رهیافت مجمع عمومی به آن تاکید دارد، به عنوان جرمی فراملی آمادگی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS AND TERRORISM

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mosaffa 1
  • Setareh Taherkhani 2
1
2
چکیده [English]

This article is examining the General Assembly’s efforts on terrorism and the impacts they have had on states’ behaviors in last three decades. General Assembly actions on terrorism can be divided in two types: first, actions contributing to development of normative conceptions of the problem by defining terrorism as a common phenomena which proceeded in its resolutions; and second, encouraging cooperative actions among states through more international and national legal rules. While the General Assembly was successful in adoption of various conventions, but there is no consistent pattern in its affection on behavior of states. Efforts for increased cooperation and coordination led to various results. It seems that states are still not ready for more devotion and cooperation on the basis of UN General Assembly approach to deal with terrorism as a transnational crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counter Terrorism Conventions
  • Counter Terrorism Resolutions
  • General Assembly of the United Nations
  • International Law
  • International terrorism
  • State Terrorism