بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور واحد پرند

چکیده

در این مقاله سعی بر بررسی تعاریف ارائه شده از «ثبات سیاسی» و تعیین ویژگی های آن است. سپس در پی رسیدن به تعریف مفهومی از ثبات سیاسی خواهیم بود تا بوسیله آن بتوان تأثیر ثبات و بی ثباتی بر تحقق توسعه را مورد بررسی قرار داد. این کار مستلزم فراتر رفتن از سطح تعاریف محدود مطرح شده در مورد ثبات سیاسی خواهد بود که مفهوم آن را به صورت گسترده تر و در بردارنده شرایط سیاسی و اجتماعی تأمین کننده محیطی امن و با آرامش مطرح می کند. از این رو، ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF POLITICAL STABILITY ON DEVELOPMENT

نویسندگان [English]

  • S. Ahmad Movassaghi 1
  • Moslem Karamzadi 2
1
2
چکیده [English]

In this article, after examining the definitions of »political stability«, the impact of political stability and instability on development is explained. But, beyond the limited definition of political stability, its broad meaning, including social and political environment, is the major concern of this article. In order to realize development, it is necessary to have a calm and peaceful socio- political space within which laws, politics and managements are orderly continued and pursued without any kind of war, chaos and threat. Having a stable internal and external environment is extremely important for planning, accumulation, and realizing the goals of development.
In this article, after examining the definitions of »political stability«, the impact of political stability and instability on development is explained. But, beyond the limited definition of political stability, its broad meaning, including social and political environment, is the major concern of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Development
  • Policy stability
  • Political Stability
  • Uncertainty in policy