بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران عمدتا با این هدف بود که اقتصاد ایران از نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت مصون باشد تا بتواند با ایجاد اندوخته مکفی در زمانی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد آن را جبران کند. اما عملکرد حساب ذخیره ارزی با برداشت های بی رویه و عدم تخصیص بهینه اعتبارات به مرور از اهداف خود دور شد. در این نوشتار با استفاده از الگوی ارزیابی رسمی، حساب ذخیره ارزی بر اساس مقایسه میان اهداف رسمی و عملکرد آن بررسی می شود تا شکاف میان اهداف و آنچه که در عمل اتفاق افتاد آشکار شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDYING OF FOREIGN RESERVES ACCOUNT, BASED ON OFFICIAL ASSESSMENT PATTERN

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nikooeghbal 1
  • Hossein Poozesh Shirazi 2
  • Abazar Barari 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of establishing foreign reserves account in Iran was mainly to secure Iran's economy from the oil's price changes. It was to compensate for oil price reduction. But foreign reserves account withdrew excessively and did not allocate it optimally. That's why; it went for away from its practical purpose. This study focuses on the use of official assessment pattern to reveal the gap between foreign reserves account official purposes and its practice.
The purpose of establishing foreign reserves account in Iran was mainly to secure Iran's economy from the oil's price changes. It was to compensate for oil price reduction. But foreign reserves account withdrew excessively and did not allocate it optimally. That's why; it went for away from its practical purpose. This study focuses on the use of official assessment pattern to reveal the gap between foreign reserves account official purposes and its practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • foreign reserves account
  • Goals
  • Official assessment
  • practice