عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دگرگونی های نظام بین الملل در دو دهه اخیر، جهان را به طور عام و ایالات متحده را به طور خاص با تهدیداتی نوین آشنا کرد که برخورد با آنها نیازمند تغییر در استراتژی ها است. این مهم به خصوص با وقوع رویداد 11 سپتامبر نمایی تازه تر به خود گرفت. برخورد با چنین تهدیدات نوپیدا بی شک مستلزم تدوین راهبردی جامع است که متغیرهای مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فن آوری و ... را به طور همزمان در برگیرد تا با صرف هزینه های کمتر بتواند بیشترین تأثیر را بر رفتار دیگری داشته باشد. ایالات متحده با چنین رویکردی، عملیات تأثیرمحور را استراتژی خود در مقابله با تروریسم و افراطی گری در افغانستان قرار داده است؛ چرا که ایالات متحده برقراری امنیت خود را در برقراری امنیت در کشورهایی می داند که خیزشگاه عناصری است که می توانند منافع و امنیت آن را تهدید کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BASED- EFFECT OPERATION; USA STRATEGY IN AFGHANISTAN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Takhshid 1
  • Yasser Miri 2
چکیده [English]

In the past two decades, the world as a whole and the USA in specific, were confronted by new kinds of threats. In this era, USA has tried to change it’s strategies to encounter these threats especially after 9/11. Dealing with them, requires a new strategy that includes different variables such as political, military, economic and etc. The goal of this strategy is to leave the most affects on enemy's behavior with the least costs. According to this strategy, the USA has to follow “Effect-Based Operation” against radicalism and terrorism in Afghanistan. In this era, the USA assumes that it’s security depends on establishing peace and security in the countries which can be safe heaven for terrorist organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Effect-Based Operation
  • Strategy
  • terrorism
  • USA