دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، زمستان 1390 
5. دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی

صفحه 77-95

سید محمد کاظم سجادپور؛ موسی الرضا وحیدی


7. مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

صفحه 119-134

محمد علی شیرخانی؛ مهرداد چشمه علایی


8. نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

صفحه 135-154

عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو


19. بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EU)

صفحه 337-353

عنایت الله یزدانی؛ جلال حاجی زاده


20. رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی

صفحه 357-364

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد