ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق ، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق نشان می دهد که چگونه دو انگاره ژئوپلتیک آسیب پذیر منطقه اقلیم کردستان عراق از سوئی و روی سه گسل تمدنی عرب ، فارس و ترک واقع شدن و بی اعتمادی به این سه حوزه باعث نگاه همگرایانه کردهای عراق به اسرائیل به عنوان متحدی استراتژیک می‌شود. کردستان عراق در حوزه جزر و مد سه حوزه تمدنی ایرانی، عرب و ترک قرار دارد. بعد از اشغال عراق و تحت فشار این 3 حوزه و عدم اطمینان در قبال سیاست‌های آمریکا، ناچار متأثر از گونه‌ای تعبد ژئوپلتیک به سوی اسرائیل کشیده شده است. استدلال این پژوهش آن است که بر خلاف نگاه‌های رایج که اسرائیل را منتفع اصلی در ارتباط با کردها می داند، کردهای عراق با توجه به مضائق ژئوپلتیک و استیصال منطقه ای به دنبال همگرایی با اسرائیل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FRAGILE GEOPOLITICS, CONVERGENCE FACTOR IN APPROACHING OF IRAQI KURDS TO ISRAEL

نویسندگان [English]

  • Sadegh Zibakalam 1
  • Mohammad reza Abdollahpoor 2
چکیده [English]

This study aims to indicate how two geopolitics images, vulnerable and fragile, of Iraq Kurdistan region put on three cultural cleavages of Arab, Fars and Turk and non- reliance to these area causes looking to the outputs of Iraq and a convergence glance with Israel as strategic ally. Iraq Kurdistan is located in the area of pulling and pushing three cultural areas of Iran, Arab and Turk. After Iraq occupied and pressurized y these three areas and uncertainty against USA policies, it inevitably influenced by geopolitical force and pulled towards Israel. This study hypothesize that against regular looks to Israel as the main beneficiary related to Kurds, regarding to the geopolitics complications and regional desperation of Iraq Kurds from their traditional neighborhoods and security syndrome present in their neighborhood countries than them, they are seeking to converge with Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • ...
  • fragile geopolitics
  • Iraq Kurdistan
  • neighborhood countries of Kurdistan- Israel