مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تجربیات دولت های عضو اتحادیة اروپا در طرح و اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی، عمدتاً در قالب چهار مدل اصلی با نام های مدل آنگلوساکسون، مدل کانتینتال، مدل مدیترانه‌ای (یا جنوبی) و مدل نوردیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بررسی ها نشان می‌دهد مدل تامین اجتماعی نوردیک با تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به تامین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن در کشورهای نوردیک بوده که از نظر کیفیت هم طراز با مدل تامین اجتماعی بسیار پرهزینه‌تر کانتینتال است. اما عدم تجانس‌های اجتماعی و فرهنگی، دلیل اصلی غیر قابل اجرا بودن بسیاری از الگوهای اجتماعی به اجرا در آمده در کشور‌های کم جمعیت نوردیک در کشورهای پرجمعیت‌تر اروپایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NORDIC MODEL AND THE EUROPEAN WELFARE STATES

نویسندگان [English]

 • Mohammad-Ali Shirkhani 1
 • Mehrdad Cheshme-Alaee 2
چکیده [English]

The national welfare state systems of the European countries are usually grouped and studied in four different social policy models: Anglo-Saxon, Continental, Mediterranean and Nordic. Economic analysis sponsored by the European Commission, suggest that the Nordic model with high spending on social security and high taxes, little job protection but high employment security has been as successful as the Continental model at both providing welfare & preventing poverty with relatively less burden on public spending, but what has worked for miniature Nordic states is not expected to easily work for much larger and far less homogeneous cultures and societies in the rest of the Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

 • De-industrialization
 • European Union
 • Flexicurity
 • Foreign Investments
 • Labor Market
 • Nordic Cooperation
 • Social Security Models
 • Unemployment
 • Welfare States