نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش می شود نسبت اسلام و دموکراسی در قالب دموکراسی ژرف و دموکراسی متعهد (از دیدگاه شریعتی) بررسی شود. بنابراین، این نسبت در هفت مولفة مفهوم دموکراسی، آگاهی از دنیای بیرون، رهیافت چندگانه به دموکراسی، تعامل اجتماع و فرد، ارتباط کلامی، خود موقعیت مند و کثرت گرایی سنجیده شده است مولفه هایی فراتر از لیبرال دموکراسی رایج در غرب و هم در انتقاد به آن هستند. چون دموکراسی متعهد از آراء علی شریعتی برگرفته شده، در دموکراسی متعهد به دیدگاه های وی استناد کرده ایم. در نهایت، نتیجه گرفته می شود که در این قالب، دیدگاه های اسلامی شریعتی عمدتاً دموکرتیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATION BETWEEN ISLAM AND DEMOCRACY: CASE STUDY OF DEEP DEMOCRACY AND COMMITTED DEMOCRACY

نویسندگان [English]

  • Abd al-Rahman Alem 1
  • Faramarz Mirzazade Ahmadbeiglou 2
1
2
چکیده [English]

In This Essay Is Trying to Study The Relation Between Islam and Democracy In Model of Deep Democracy and Commmitted Democracy. Thus, I Study This Relationin on Seven Factors of Concepts of Democracy (Political or Philosophical), Awareness From outside, Multi Approach to Democracy, Communinty nd Self Interaction, Communiction, Situated Self and Pluralism, That Are Beyond of Current Liberal Democracy in The West, and Criticize It. This Factors Are Basis of Deep Democracy. And, Because Committed Democracy IsTaking From Shariati,s Thought, Then This Democracy Relyed on Shariati,s Thought. Finally, Is Resulted That, Shariati,s Reading on Islam, in This Sight, Is Democratic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Committed Democracy
  • Deep Democracy
  • Individual Right and Islam.
  • Shariati
  • Social Virtue