چیستی سنت فکری رادیکالیسم اسلامی در ایران (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام)

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله سعی دارد بر اساس اسناد موجود در آرشیوهای اسنادی کشور و تاریخ شفاهی (خاطرات) جمعیت فدائیان اسلام، بستر ظهور، تحولات و پایگاه اجتماعی آنها را به بحث گذارد. فرض مهم این نوشتار آن است که آنها اجتماعی جدید در ایران بودند و نقد اساسی به تحولات فرهنگی رضاشاه و حوزه های علمیه داشتند. اعضای آنها بیشتر شاگردان بازاری، برخی از روحانیان سطح خوانده شامل می شد و ارتباط بسیار با شأن اجتماعی مهم به نام لوطیان داشتند. متوسط سن، بیست و یک ساله و از درون هیآت های مذهبی که خاص جامعه ایرانند برخاستند. اسناد و صورت بازجویی های بجا مانده، امکان ارائه روایتی جدید از آنها فراهم می‌کند که متفاوت با روایت همدلانة بازماندگان و روایت متنفرانة مستشرقان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CASE STUDY: JAMIYATE FADAIAN- ISLAM

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abbassi
چکیده [English]

This essay tries to study the context of rise, establishment, developments and social and class status of Jamiyate Fadaian- Islam on the basis of documents & oral history of them in the Iran’s documentary archives. The main hypothesis of this study is Jamiyate fadaian- Islam was a new community in Iran & has critical criticism to conservatism of Hoze-haye- elmiye & cultural reforms of Reza shah. Members of this community consisted of market shop-boys, young clergymen & loutiha. The average of their age was 21. They rose from hayat-haye-mazhabi (religious associations) & finally were dissolved in them. Their documents & investigation files, make available new narratives that are different from others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hayat-haye-mazhabi (religious associations)
  • Islamic Radicalism
  • Jamiyate Fadaian- Islam
  • loutiha
  • Navabe Safavi