ابعاد، روند و عوامل مؤثر بر تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

در این مقاله تلاش شده است ابعاد تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب متاثر از چه عواملی بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ضمن توصیف ماهیت نظام سیاسی در ایران و شناسایی مکانیسم تحول در این گونه نظام های سیاسی این فرضیه اثبات شد که تحولات سیاسی در ایران طی سی سال گذشته عمدتاً شامل تحولات در سطح دولت بوده است که این تحولات با توجه به ماهیت دمکراتیک و مردمی جمهوری اسلامی عمدتا متاثر از رقابت بین خرده گفتمان های مختلف اندیشه اسلامی در ایران از یکسو و تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب بوده است که به رشد نیروهای اجتماعی و اقشار اجتماعی جدید در ایران منجر شد. هرچند عوامل خارجی به عنوان عوامل مهم حاشیه ای در این تحولات نقشی مهم داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DIMENSIONS, TRENDS AND FACTORS AFFECTING ON POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAN AFTER THE ISLAMIC REVOLUTION

نویسنده [English]

  • Yahya Fozi
چکیده [English]

In this article, political developments in Iran after the Islamic Revolution has been studied to answer this question we Describe and identify the nature of Iran's political system and mechanisms of change in these political systems and we try to prove this hypothesis that Political developments in Iran in this period has been involved changes in government. This changes have affected by competition between different sub-discourses of Islamic thought on the one hand and social and economic changes after the revolution in Iran on the other hand. Furthermore, external factors have had an important marginal role in these developments. ..., ...., ..,

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ...
  • Islamic Revolution
  • Political developments
  • the Islamic Republic of Iran