اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پیشرفت و توسعه در هر جامعه تنها زمانی به نتیجه می انجامد که دارای پشتوانه های نظری قدرتمند باشد. عقب ماندگی ایران دوره قاجار و پیشرفت شتابان غرب بسیاری از روشنفکران آن دوره را به دنبال پاسخ این سوال برد که چرا ایران این چنین در سراشیب زوال پیش می رود. بر این اساس و در جستجوی یافتن راه حلی برای برون رفت از عقب ماندگی، روزنامه پرورش توجه خود را به مولفه های فرهنگی توسعه معطوف داشته و ایرانیان را به "تلاش" و "کوشش"، "علم جویی"، "اتحاد و همدلی"، "وطن دوستی" و "توجه به اخلاقیات" دعوت می کرد. در این نوشتار، نویسندگان در پی پاسخ این سوال هستند که روزنامه پرورش چه مولفه هایی را برای پیشرفت و ترقی ایران ضروری می دانست؟ برای نیل به مقصود، مطالب این روزنامه مورد جستجو و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ELEMENTS OF PROGRESS IN QAJAR ERA, BASED ON ANALYSIS OF "PARVARESH" CONTENTS

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Mohammad Radmard 2
چکیده [English]

Based on many different experiences of development in various societies, there are common elements in all of these patterns. Changes in the mind and beliefs of the people, is one these factors. In Iran, in the Qajar era, this kind of elements had been appeared. There was a wave of expansion of intellectuals in the society, and publication of modern newspapers, which played an influential role in the upgrading peoples’ awareness. One of these newspapers was Parvaresh. In this article, the authors analysis its contents to find important factors for changing the society in the path of development and progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Parvaresh
  • progress
  • Qajar
  • Science